Utveckling av södra hamnområdet

Det pågår en utredning om hur den södra delen av hamnområdet ska utvecklas på kort och lång sikt.

Karta över södra hamnområdet

Utredningsområdet är markerat i rött.

För många människor är Nynäshamns hamnområde själva sinnebilden av tätorten och kommunen. Platsen har haft en positiv utveckling med anläggandet av havstrappan samt vågbrytaren.

Under de senaste åren har flera utvecklingsprojekt bedrivits i hamnområdet. Några exempel är:

  • Ett detaljplaneprogram togs fram 2011.
  • Ax:son Johnson Stiftelsen skänkte ett visionärt förslag till kommunen 2012 som visade hur kommunens hamnområde skulle kunna utvecklas med en helt ny stadsdel.
  • Under 2013-2014 fanns planer på att bygga ett nytt torg med hamnbodar och en saluhall.

Det finns många intressen i platsen men kommunen har under lång tid saknat en tydlig viljeriktning för hur platsens utveckling ska se ut. Ska området bevaras i sin nuvarande form eller förädlas och i så fall hur? Ska det finnas bostäder, hotell eller badhus? Hur ska parkeringsfrågan lösas?

Uppdraget

En utredning har påbörjats som kommer att utgöra underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet i hamnområdet. I utredningen:

  • sammanställs vad som gjorts de senaste åren avseende hamnområdets utveckling.
  • analyseras hamnområdets förutsättningar avseende möjligheter, begräsningar och utmaningar
  • lämnas förslag på hur Nynäshamns stads hamnområde kan utvecklas på kort och lång sikt.

Uppdraget ska redovisas senast i februari 2017.

Sidan granskad 2016-06-30
Sidansvarig: Lisa Olen

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp