Artiklar om bygga, bo och miljö

 • 2017-03-14
  Kalkbrottet i Stora Vika

  Ny dom ger rätt att tömma Stora Vika kalkbrott


  Kalkbrottet i Stora Vika får tömmas på vatten. Det säger en dom i mark- och miljödomstolen. Nynäshamns kommun motsätter sig tömningen.
 • 2017-02-23
  Flera personer intill stor hög med fällda träd.

  Varsam flytt av träd


  De träd som fälls i Norvik flyttas till noga utvalda platser för att insekterna i området ska leva vidare.
 • 2017-02-23

  Hamnutredningen vidare till kommunstyrelsen


  Utredningen om hamnområdets framtida utveckling presenterades för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN)
  under torsdagen. MSN godkände rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen (KS) för vidare beslut.

 • 2017-02-10
  Människor på trappa vid havet.

  Utredning om hamnområdet klar


  Nu är utredningen om hamnområdets framtida utveckling klar. Upprustning av utemiljön, större lekplats på Frejas holme och fler restauranger är några av förslagen. Utredningen presenteras för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i slutet av februari.
 • 2017-02-07
  Stadsradhus och flerfamiljshus längs med gata.

  Framtidens Telegrafen och Vaktberget


  Detaljplanen för den nya stadsdelen i kvarteren Telegrafen och Vaktbergert är nu utställd. Nytt är gestaltningsprogrammet som visar hur området kan komma att se ut.
 • 2017-02-02

  Nytt informationsblad om Norvik


  Här kan du läsa Stockholms Hamnar senaste informationsblad om Norvik. De skriver stort som smått om byggnationerna i Norvik.
 • 2017-01-19

  Följ byggnationerna av Stockholm Norvik


  Du vet väl om att det finns flera sätt att få uppdaterad information om byggnationerna av Stockholm Norvik Hamn? Nyhetsbrev, Facebook och webbplatser är några kanaler.
 • 2017-01-17

  Fel version av fördjupad översiktsplan


  Fel version av granskningshandling för fördjupad översiktsplan har tyvärr legat uppe på webben mellan den 13 och 16 januari. Rätt version finns nu att ladda ner.

 • 2017-01-13
  Skridskoåkare på Svandammen i Nynäshamn med staden i bakgrunden.

  Tyck till om fördjupad översiktsplan och grönstrukturplan


  Under perioden 16 januari – 28 februari kan du lämna synpunkter på både den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad och den nya grönstrukturplanen.
 • 2016-12-27

  Utvidgat arbetsområde


  Stockholms Hamnar har påbörjat förberedelserna för den anslutande järnvägen och arbetsområdet behöver därför utvidgas. Stockholms Hamnar ber dig som brukar vistas i området att respektera skyltningen eftersom det är mycket olämpligt att vara i arbetsområdet som privatperson.
 • 2016-12-27

  Blåstången vid Stockholm Norvik Hamn flyttar nästgårds


  Blåstång som fanns i områden där den nya godshamnen Stockholm Norvik Hamn växer fram, har fått ett nytt hem. Stenar med etablerade blåstångsplantor har flyttats från Utterviken i hamnens södra delar till ett område vid norra Norvikudden med liknande förutsättningar.
 • 2016-12-27
  Solceller på tak

  Solkarta visar bästa platsen för solceller


  Med en ny interaktiv solkarta kan du se om det lönar sig att montera solceller på ditt tak.

 • 2016-12-20
  Kvarteret Doppingen

  Pris för bästa gestaltning


 • 2016-12-16
  Diagram resultat städning

  Positivt resultat av kemikaliefri städning


  I oktober startade kommunens lokalvård ett pilotprojekt för att testa kemikaliefri städning. Nu har den första uppföljningen gjorts och resultatet är positivt.
 • 2016-12-15

  Detaljplaner för Sunnerby och Torp ute för granskning


  Ändringar av detaljplaner i Sunnerby och Torp ligger nu ute för granskning.
 • 2016-12-12

  Sprängningar i samband med bygget av Stockholm Norvik


  En del nynäshamnare hör av sig med frågor om vibrationer i hus i Nynäshamn. Här skriver Stockholms Hamnar om de sprängningar som utförs i samband med byggnationen av Stockholm Norvik Hamn.
 • 2016-12-06

  Samordnad varudistribution har halverat utsläpp


  Koldioxidrelaterade utsläpp har halverats sedan starten av projektet Samordnad varudistribution på Södertörn. Förutom den direkta miljövinsten syftar även projektet till ökad trafiksäkerhet vid skolor och förskolor.
Sidan granskad 2017-02-07
Sidansvarig: Lisa Olen

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp