LimeparkMenu: Sidan http://www.nynashamn.se/Bygga-bo-och-miljo/Bo-i-Nynashamn/Pa-aldre-dar.html har felaktigt metadatavärde i "menyval". Värdet måste vara en sida högre upp i hierarkin än sidan självt.

Äldre

Är du över 65 år och inte längre klarar av dina vardagliga sysslor kan du ansöka om hjälp från äldreomsorgen. 

Två damer på promenad

Aktiviteter

Runt om i Nynäshamn ordnas olika aktiviteter för äldre.
Välkommen!

»Läs mer om aktiviteter för äldre.

Avgifter

För service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen tar Nynäshamns kommun ut en avgift. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och baseras på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen och justeras varje år.

»Läs mer om avgifter inom äldreomsorgen.

Dagverksamhet

Dagverksamhet ger stöd och stimulans till dig som bor hemma. Aktiviteterna ska ge en meningsfull dag och motverka ensamhet och isolering.

Nynäshamns kommun erbjuder två olika dagverksamheter. Kastanjens dagverksamhet är till för äldre med fysiska och sociala behov. Albackens dagverksamhet riktar sig till dig med demenssjukdom.

Du får hjälp att komma till dagverksamheten med hjälp av taxi. Taxin kommer och hämtar dig på din hemadress, och den kostar ingenting. När ni kommer fram till dagverksamheten möter personalen upp och hjälper dig in.

Vi börjar med att äta frukost tillsammans och sedan börjar vi med våra olika aktiviteter. Aktiviteter kan vara handarbete, bingo, fysisk träning, läsning, promenader, samtal i grupp och sång. Vi avslutar dagen med att äta lunch och efterrätt tillsammans. Därefter körs du hem av taxin.

»Ansök om dagverksamhet.

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för bostadsanpassning. Bostadsanpassning innebär att din bostads fasta funktioner anpassas efter dina behov. Fasta funktioner är till exempel köksbänkar, toaletter och dörrar.

Läs mer om hur du ansöker om bostadsanpassningsbidrag.

Färdtjänst

För att beviljas färdtjänst krävs att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafiken, att funktionsnedsättningen ska vara bestående, minst tre månader. Du får en ansökningsblankett av kommunens färdtjänsthandläggare som du ska fylla i och skicka tillbaka till oss. Det är landstinget som beslutar om färdtjänst, men det är biståndshandläggaren i på Nynäshamns kommun som utreder behovet. Beslutet kan överklagas. Rätten till färdtjänst regleras i lagen om Färdtjänst. 

Om du behöver någon med dig på resan

Om du behöver någon med dig för att kunna resa kan du ansöka om att få en ledsagare. Handläggaren ger dig information om hur du ska göra för att ansöka. Tänk på att ditt behov av en ledsagare ska vara knutet till resan och inte till resmålet.

Avgifter för färdtjänst

Avgift för färdtjänst betalas med det belopp som har beslutats av landstingsfullmäktige. Avgiften betalas för varje påbörjad 30 kilometersträcka. För färdtjänst gäller högkostnadsskydd. Det innebär att den högsta avgiften som du får betala är den motsvarande månadskostnaden för ett 30-dagarskort i den allmänna kollektivtrafiken.

Om du vill överklaga beslutet

Om du inte får färdtjänst kan du överklaga beslutet. Din handläggare ger dig information om hur du ska överklaga.

Kontakt

Kontaktcenter
08-520 680 00

Riksfärdtjänst

Personer med funktionshinder som medför att man inte kan resa till normala reskostnader, kan för fritidsresor till exempel för resor till släkt och vänner ansöka om riksfärdtjänst. Ansökan sker i den kommun du är skriven. Om du beviljas riksfärdtjänst betalar du en egenavgift och kommunen betalar den överskjutande kostnaden. Egenavgiften är fastställd av staten och motsvarar ungefär normala reskostnader med allmänna kommunikationer.

Så ansöker du

Om du vill resa utanför Stockholms län, ansök om riksfärdtjänstPDF. Handläggaren på kommunen utreder ditt behov av riksfärdtjänst utifrån gällande lagstiftning. Kommunen fattar sedan beslut.

Avgift för riksfärdtjänst

Egenavgiften beräknas efter antal kilometer, Den kan variera från 73 kronor upp till 755 kr. En person över 26 år som åker 25 mil betalar till exempel 275 kr i egenavgift per färdväg. På riksfärdtjänstens hemsida hittar du samtliga egenavgifter.

Kontakt

Kontaktcenter
08-520 680 00

Hemtjänst

För dig som vill och kan bo kvar hemma finns möjlighet att få hemtjänst, det kan handla om allt från hjälp med enklare sysslor några timmar per månad till omfattande omsorg flera gånger per dygn.

»Läs mer om hemtjänst.

Korttidsboende och växelvård

Om du tillfälligt har svårt att klara dig hemma eller om du som anhörig är i behov av en tillfällig avlastning, kan du ansöka om korttidsboende eller växelvård. Du betalar 100 kronor per dygn i matkostnad när du bor på korttidsboende eller har växelvård. Du betalar även en omvårdnadsavgiften som varierar beroende på ditt betalningsutrymme.

Korttidsboende

Syftet med korttidsboende är att erbjuda en möjlighet till återhämtning för att underlätta ett fortsatt eget boende. Korttidsboende kan också bli aktuellt i samband med en utredning om vård- och omsorgsboende.

Växelvård

Om du har ett omfattande och varaktigt behov av omvårdnad, som bara delvis kan tillgodoses i den egna bostaden, kan du ansöka om växelvård. Växelvård innebär att du växelvis bor på ett vård- och omsorgsboende och växelvis hemma. Om du vill ha mer information eller ansöka, kontakta en biståndshandläggare.

» Ansök om korttidsboende eller växelvård.

Ledsagning

Bor du hemma och behöver hjälp att besöka läkare, tandläkare, konserter, teater, badhus eller dylikt. Då kan du beviljas ledsagarservice.

Ansök om ledsagning.

Stöd till anhöriga

För dig som stöttar en närstående finns möjlighet till många olika typer av stöd. Under länken nedan finns information om intresseföreningar på lokal nivå och på riksnivå.

»Läs mer om anhörigstöd.

Trygghetslarm

Det ska vara tryggt och säkert att åldras i Nynäshamns kommun. Trygghetslarm är till för dig som känner oro för att ramla eller bli sjuk oberoende av ålder. Nynäshamns kommun har bytt till digitala trygghetslarm som fungerar likadant som de gamla analoga.

Du bär en larmknapp som armband eller halsband. Larmet går via mobilnätet direkt till en larmcentral. Där görs en första bedömning och vid behov rings larmet ut till kommunens Trygghetspatrull. De åker då hem till dig.

Vi ser till att

  • Du får ett larm installerat inom en vecka från den dag anmälan kommit in till kommunen.
  • Ett digitalt lås sätts på din ytterdörr.
  • Ditt larm provas automatiskt dagligen mot larmcentralen
  • Personalen kan uppvisa legitimation.
  • Du bemöts med förståelse och respekt.
  • Du får ett tryggt och säkert omhändertagande.

Nynäshamns kommun har nyckelfri hemtjänst. När du får en  hemtjänstinsats eller trygghetslarm kommer du att få ett digitalt lås på din ytterdörr.

Vad kostar det?

Månadskostnaden för ett trygghetslarm är 245 kronor. Programmering av larmet och installation ingår. Inga övriga kostnader tillkommer.

Hur får jag ett trygghetslarm?

När du har bestämt dig gör du en anmälan om trygghetslarm, muntligt eller skriftligt. Vill du göra en skriftlig anmälan kan du hämta blanketten i kommunens reception på Stadshusplatsen 1. En muntlig anmälan gör du direkt till din biståndshandläggare.

Kontakt

Trygghetspatrullen
Anna Mouritsen Gruppchef
08-52073673
anna.mouritsen@nynashamn.se

Biståndshandläggare
08-520 680 00 (växel)

Telefontider:
måndag-torsdag 9-10
torsdag även 16-17

Vård- och omsorgsboende

Du som behöver omfattande omsorg kan få flytta till ett vård- och omsorgsboende där du får vård och omsorg dygnet runt.

»Läs mer om vård- och omsorgsboende.       

Uppsökande verksamhet

Nynäshamns kommun erbjuder uppsökande hembesök för personer som är över 80 år.

Du får ett informationsbrev skickat hem till dig och sedan blir du uppringd för att boka in en tid för hembesök om du är intresserad. Besöket är frivilligt och du får gärna ha en anhörig med dig.

Just nu är det du som är född 1934 som får ett brev. Vill du ha ett informationsbesök nu, och är kring 80 år, är du välkommen att ringa eller skicka e-post. Se kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Hur går det till?

Hembesöket handlar om ditt vardagsliv och din hälsa. Du får information om äldreomsorgen i Nynäshamns kommun och om säkerhet i vardagen. Du kan även få stöd och råd i andra frågor.

Den som besöker dig kan föra vidare till berörd person inom kommunen om du är i behov av kontakt eller vill söka någon form av hjälpinsats.

Den som besöker dig ringer alltid före besöket och har legitimation.

Kontakt

Carina Brännäng
uppsökande verksamhet
08-520 738 75
e-post till Carina Brännäng

Sidan granskad 2017-06-20
Sidansvarig: Lisa Olen

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp