Handläggningstid för lov och anmälan

Vi handlägger ditt ärende inom tio veckor från det datum vi fått in din ansökan med kompletta handlingar.

Enligt plan och bygglagen så ska en ansökan hanteras inom tio veckor från det att ärendet är komplett. Dessa tio veckor räknas från det datum då handläggaren har fått alla handlingar som krävs för att kunna fatta ett beslut i ärendet. Genom att lämna in de handlingar som krävs redan från början så snabbar du upp processen.

Vem handlägger mitt ärende?

Vissa ärenden får bygglovhandläggaren själv besluta om och i andra mer komplicerade ärenden fattar miljö-och samhällsbyggnadsnämnden beslutet. Dessa ärenden kan ta lite längre tid eftersom nämnden sammanträder en gång i månaden.

Ansök i god tid om du tänker bygga på våren eller sommaren

Under vissa tider på året ökar antalet ansökningar drastiskt och därmed handläggningstiden. Planerar du att bygga under våren eller sommaren så rekommenderar vi att du skickar in din ansökan minst tre månader innan du har tänkt börja bygga.

Sidan granskad 2016-02-08
Sidansvarig: Lisa Olen

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp