Kostnad för bygglov och anmälan

Kostnaden varierar beroende på vad du ska göra. Vi har tagit fram exempel på vad de vanligaste åtgärderna kostar.

Exempel på avgifter för anmälan eller bygglov
ÅtgärdBruttoareaUppskattad kostnad
Nybyggnad av enbostadshus och garage80-180 m²28 200 kr
Nybyggnad av enbostadshus och garage180-300 m²34 800 kr
Tillbyggnad av enbostadshusupp till 15 m²4 200 kr
Tillbyggnad av enbostadshus15-40 m²6 200 kr
Skärmtakupp till 20 m²4 200 kr
Mindre fasadändring 3 400 kr
Nybyggnad av garage15-40 m²6 200 kr
Mur eller plank vid enbostadshus 3 400 kr
Installation av eldstad/kamin i enbostadshus 1 600 kr
Bygglovbefriad komplementbyggnad, AttefallshusByggnadsarea max 25 m²6 200 kr
Bygglovbefriad tillbyggnad av enbostadshusByggnadsarea max 15 m²4 200 kr

Vad ingår i avgiften?

I avgiften ingår bland annat kostnaderna för administration, handläggning och prövning av ärendet från det att ansökan kommit in till och med startbeskedet. En del av avgiften tas ut i samband med beslutet om lov och en del tas ut i samband med startbeskedet. Det tillkommer en avgift för slutbeskedet som tas ut när ärendet avslutas.

Andra kostnader som kan tillkomma

Det kan tillkomma andra avgifter, bland annat för planavgift, planavvikelser, grannehöranden, remisser och kungörelser. Vid extra tidskrävande ärenden tillkommer tidsersättning.

I samband med att du projekterar för ditt lov eller din anmälan behöver du kartunderlag, denna kostnad tillkommer. Läs mer under Kartor- och mätning.

Vad händer om jag bygger något utan lov?

Att bygga något som är bygglovpliktigt utan bygglov leder till sanktionsavgifter. Om byggnadsnämnden inte beviljar bygglov i efterhand kan du vara tvungen att riva det du byggt.

Vad händer om jag börjar innan lovet är klart?

Om du börjar bygga innan du fått bygglov och startbesked så kan du få betala en sanktionsavgift.

Måste jag betala även om jag inte får lovet?

Kommunen tar ut en avgift för det arbete som har lagts ned på att handlägga ditt ärende. Det gäller även om du fått avslag på din ansökan eller valt att återkalla den.

Vid återkallad ansökan tas en lägre avgift ut för administration och handläggning. Vid avslag har ärendet tagits upp i nämnd för beslut, vilket innebär att den fulla bygglovavgiften tas ut, men inte avgift för startbesked och slutbesked.

Måste jag betala även om jag inte får startbesked efter anmälan?

Kommunen tar ut en avgift för det arbete som har lagts ned på att handlägga ditt ärende. Detta gäller även om du inte får ditt startbesked eller om du valt att återkalla ditt ärende.

Sidan granskad 2016-04-29
Sidansvarig: Lisa Olen

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp