Beställ karta

När du ansöker om bygglov, marklov, förhandsbesked eller strandskyddsdispens ska din ansökan innehålla en situationsplan baserad på en nybyggnadskarta eller ett utdrag ur baskarta. Vilken typ av karta du behöver beror på vad du ska göra.

Ipad och karta.

Beställ nybyggnadskarta

» Beställ nybyggnadskarta via underskriven blankett. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan inte beställa nybyggnadskartan via telefon.

Om nybyggnadskartan

Nybyggnadskartan används som underlag för situationsplanen som du ska bifoga med din bygglovansökan.

Kartan visar fastighetens exakta läge och mått och andra uppgifter som befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande vägar och gator samt höjdangivelser. Det är viktigt att situationsplanen som du lämnar in med din bygglovsansökan utgår från den nybyggnadskarta som tagits fram för din fastighet. Information om till exempel detaljplansbestämmelser och fastighetsgränser ska vara kvar i ursprungligt skick. För att du ska kunna beställa en nybyggnadskarta måste pågående fastighetsbildning vara avslutad.

Leveranstid

En nybyggnadskarta levereras normalt inom 4 veckor efter beställning.

Osäkra fastighetsgränser

Om det inte går att hitta gränsmarkeringarna för en fastighet måste en gränsutvisning göras.

Beställ utdrag ur baskarta

» Beställ utdrag ur baskartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan inte beställa baskartan via telefon.

Om baskartan

Baskartan visar de grundläggande markförhållandena och används som underlag vid planering och projektering. Används till exempel vid ansökan om bergvärme hos SMOHF.

 

Sidan granskad 2017-08-14
Sidansvarig: Malin Rehnström

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp