Centrumlyftet Ösmo

Boende, besökare och verksamma i Ösmo har fått tycka till, centrum ska bli grönare och mer levande. Nu rustar vi upp Ösmo centrum.

Nu fortsätter arbetet med den första etappen

Nu har våren och värmen kommit så långt att arbetena med etapp 1 kan fortsätta. Arbetet med att flytta ut busshållplatserna från centrum är nu färdigt. Nästa steg är att färdigställa den nya parkeringen samt ombyggnationen av gång- och cykelvägen.

Parkeringen avstängd vecka 14-22

För att kunna färdigställa arbetet med den nya parkeringen så snabbt som möjligt stänger vi av parkeringen utanför ICA/Priskrossaren från vecka 14 till vecka 22 . Se karta över de avstängda delarna av parkeringen.

Inramad parkeringsyta stängs av vecka 14-22

Inramad parkeringsyta stängs av v 14-22

 Under byggtiden hänvisar vi till den vanliga parkeringen utanför det inhägnade området (reglerad parkeringstid max 3 timmar). Vi hoppas att ni har överseende med de begränsade parkeringsmöjligheterna under byggnadstiden.

Ombyggnation av gång- och cykelväg fortsätter

Vi fortsätter även arbetet med att bygga om gång-och cykelvägen i Birkavägens förlängning. Den ska bli en körbar väg för nyttotrafik (skolskjuts, mattransport och liknande) till Vanstaskolan. 

Om Ösmo Centrumlyft

Ösmo centrum behöver rustas upp. Centrum har idag brister när det gäller trivsel, estetik, funktionalitet, trygghet, tillgänglighet och utbud av aktiviteter.

En detaljerad illustrationsplan som visar hur de olika ytorna i centrum ska användas hittar du härPDF.

Nynäshamns kommun påbörjade 2015 ett så kallat centrumlyft för Ösmo vilket innebär en satsning för att rusta upp centrum. Genomförandet är indelat i 3 etapper, se indelning häröppnas i nytt fönster, och nu pågår genomförandet av den första etappen. I den andra etappen kommer bland annat ett torg att anläggas och i etapp 3 rustas parkdelen upp.

Projektet omfattar ett begränsat område i Ösmo centrum (se skiss här intill) och gäller åtgärder i utemiljön som ryms inom befintlig detaljplan. Mer omfattande åtgärder som till exempel nya bostäder utreds i detaljplanearbetet för centrala och södra Ösmo.

Idéer som har kommit in

Boende, besökare och verksamma i Ösmo har fått lämna förslag på hur centrum kan utvecklas och i mars 2015 hölls ett öppet hus om Ösmo centrumlyft.

Bildspel från öppet hus i mars 2015

Sidan granskad 2017-04-26
Sidansvarig: Therese Lindgren

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp