Utvecklingsprogram för Stora Vika

Nynäshamns kommun har arbetat fram ett förslag till utvecklingsprogram för Stora Vika för att få ett helhetsperspektiv för samhällets fortsatta utveckling.

Utvecklingsprogrammet är nu klart

Kommunen har under 2014 arbetat med att ta fram ett utvecklingsprogram för Stora Vika. Arbetet har skett i samverkan med boende, fastighetsägare och andra på orten genom fokusgruppsintervjuer och en webbenkät. Arbetet har mynnat ut i fem stycken scenarier som pekar ut i vilken riktning utvecklingen kan gå både på kortare och längre sikt.

Programmet kommer att ligga till grund för detaljplaneringen av kalkbrottet
och industriområdet. Syftet med detaljplaneringen är att utreda möjligheten att skydda naturvärden i och kring kalkbrottet samt planlägga för industriverksam-het i södra delen av industriområdet.  

Fokusgruppsintervjuer och enkätsvar

Sex stycken fokusgrupper genomfördes med olika målgrupper; allt från elevråd till politiker och fastighetsägare. Totalt 86 personer besvarade den webbenkät som fanns på kommunens webbplats. De synpunkter som framfördes har arbetats in i programmet. Under Dokument kan du läsa en sammanfattning av intervjuerna och enkätsvaren.

Stora Vika
Sidan granskad 2016-09-13
Sidansvarig: Maria Landin

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp