Älgen 18

Detaljplan för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1.
Tre flerbostadshus planeras vid Höjdgatan.

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att uppföra cirka 80 lägenheter i varierande storlekar i centrum- och kollektivtrafiknära läge. Tre nya punkthus för bostäder föreslås runt en gemensam bostadsgård ovanpå ett underliggande parkeringsgarage.

Förslaget innebär också ett förbättrat gångstråk längs Höjdgatan och upprustning av mötesplatsen i korsningen Skolgatan/Höjdgatan.

Aktuellt med planen

Ett förslag till ny detaljplan för fastigheterna Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1 på Höjdgatan har varit ute på samråd under perioden 23 maj -20 juni 2017. Hela förslaget med planhandlingarna och utredningar finns under rubriken Dokument. Nu sammanställs synpunkterna i en samrådredogörelse som blir ett underlag till fortsatt planarbete.

Vy från korsningen Skolgatan/Höjdgatan.

Vy från korsningen Skolgatan/Höjdgatan. Observera att illustrationerna enbart är en redovisning av placering och höjd. Hur fasad och fönster ska se ut regleras inte i detaljplanen och de kan få ett annat utseende. Illustration: Lindberg Stenberg Arkitekter/3DHouse

Karta som visar planområdets läge

Röd markering visar planområdet i Nynäshamn.

Sidan granskad 2017-06-21
Sidansvarig: Lena Wallin

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp