Fyren 19 och Fyren 29

Detaljplan för Fyren 19 och Fyren 29. Förtätning med bostäder, handel och kontor i kvarteret Fyren.

Syftet med planen

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet att förtäta nuvarande bebyggelse med nya byggnader för bostäder, handel och kontor inom fastigheterna. Det förslag som nu bearbetas bygger på att nuvarande parkeringsyta omvandlas till ett garage som överdäckas med ny bebyggelse i 3-4 våningar, med eventuell möjlighet till högre våningshöjd. På däcket skapas nya innergårdar med vistelseytor för till exempel odling och lek. Gångvägen som nyligen öppnats genom kvarteret  föreslås vara kvar.

Aktuellt med planen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 mars 2017 att pröva förslaget genom planläggning. Planläggning kommer ske med standard-förfarande (enligt 4 kap. 2 § plan- och bygglagen 2010.900) i dess lydelse efter den 1 januari 2015.

Startmöte om planen

För att öka dialogen mellan kommunen och medborgarna under planprocessen bjuder vi in till ett startmöte där representanter från kommunen och fastighetsägaren finns på plats för att informera om projektet och ta emot era tankar, funderingar och frågor.

Datum: Torsdagen den 4 maj 2017
Tid: Drop-in kl 16.00 – 19.00
Plats: Foajén i Folkets Hus Nynäshamn, Stadshusplatsen 3

Planområdet visas med röd linje i bilden
Sidan granskad 2017-04-20
Sidansvarig: Lena Wallin

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp