Telegrafen och Vaktberget

Detaljplan för ny stadsdel i kvarteren Telegrafen och Vaktberget i nordöstra Nynäshamn

Planens syfte är att området ska utvecklas till en stadsdel med egen identitet präglad av det industriella arvet. En blandning av bostäder, arbetsplatser och verksamheter eftersträvas. Ett i dagsläget rimligt antagande är att planen skapar cirka 600 bostäder.

Aktuellt med planen

En detaljplan för delar av kvarteren Telegrafen och Vaktberget har varit ute för utställning/granskning under perioden 7 februari - 7 mars 2017.
Utställningen omfattar även förslag till nya gatunamn inom planområdet. Nu kommer yttranden bearbetas och redovisas i ett utlåtande.

Stadsbyggnads principskarta för det planerade området. Framtaget av Landskapslaget AB.

Stadsbyggnads principskarta för det planerade området. Framtaget av Landskapslaget AB.

Sidan granskad 2017-06-22
Sidansvarig: Lena Wallin

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp