Björsta

Detaljplan för bostäder, handel, kontor och lager i Björsta. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för området Björsta som ligger norr om Nynäshamn

Syftet med planen

Syfte med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av cirka 70 bostäder, sammanbyggda och fristående bostäder med varierande hustyper i samklang med landskapet och terrängen. Planförslaget innehåller även ett mindre verksamhetsområde för handel, kontor, lager och icke störande småindustri.

Aktuellt med planen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 15 juni godkänt förslaget till detaljplan för Björsta 2:23 och 2:26 med flera. Planen beräknas antas hösten 2017.

Illustrationsplan av 2ka Arkitekter

Illustrationsplan av 2ka Arkitekter

Sidan granskad 2017-09-18
Sidansvarig: Lena Wallin

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp