Torp 10:1

Ändring av detaljplan (B 520) för del av fastigheten Torp 10:1.

Syftet med planen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning och göra den mer flexibel så att den gamla vaktmästarbostaden kan användas som bostad, kontor och skola.

Aktuellt med planen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 23 april 2017 antagit detaljplan för ändring av detaljplan (B520) för del av Torp 10:1. Nu följer en tre veckors överklagningstid.

Ortofoto med planområdet inritat.
Sidan granskad 2017-03-27
Sidansvarig: Lena Wallin

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp