Västra Segersäng

Detaljplan för Västra Segersäng, del av Sorunda-Åby 1:1 och 1:13 med flera.

Syftet med planen är att förtäta Västra Segersäng med cirka 200 nya bostäder och samhällsservice.

Aktuellt med planen

Just nu pågår arbete med att ta fram ett program som utreder och redovisar övergripande utveckling, tidsperspektiv år 2030, för Segersäng tätort.

Aktuellt i Segersäng

Planenheten har i uppdrag att ta fram ett program som utreder och redovisar övergripande utveckling för Segersäng tätort. Syftet med programmet är att utreda möjligheten att förtäta Segersäng och beskriva vilka förutsättningar och begränsningar som finns för den framtida utvecklingen. Programmet kommer att vara vägledande for kommande detaljplanering och visar hur området kan utvecklas på lång sikt. Mer information om programmet för Segersäng på www.nynshamn.se/segersang.

Arbetet med detaljplan för Västra Segersäng kommer att återupptas när programmet är färdigt.

Karta över planområdets utbredning vid Segersäng
Sidan granskad 2017-08-11
Sidansvarig: Lena Wallin

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp