Avgift

När ditt barn har plats i förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem betalar du avgift utifrån vad familjeförhållandet har för inkomst. Med familjeförhållande menas personer som har gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress.

Maxtaxa gäller inom förskola och pedagogisk omsorg  samt fritidshem i Nynäshamns kommun. Från och med  januari 2017 höjs summa till 45 390 kronor. Taxan innebär att avgiften för ett barn beräknas som en andel av hushållets månadsinkomst med tillämpning av olika avgiftstak.

Avgiften är oberoende av barnets vistelsetider och debiteras 12 månader per år. Grunden för vistelsetiden är dock alltid föräldrarnas normala arbetstid/studietid, och rimlig tid för lämning och hämtning samt den tid som krävs för resor.

Läs mer om om avgifter och riktlinjer under rubriken Dokument.

Gällande taxa för förskola 2017 (eller motsvarande pedagogisk omsorg) per månad:

Barn

Procent av avgiftsgrundande inkomst

Högsta avgift per månad

 

Barn 1

3 procent

1362 kronor

(höjning med 49 kr)

Barn 2

2 procent

908 kronor

(höjning med 33 kr)

Barn 3

1 procent

454 kronor

(höjning med 16 kr)

Från barn 4

Ingen avgift

---

 

Gällande taxa för fritidshem 2017 (eller motsvarande pedagogisk omsorg)
BarnAndel av månadsinkomstMaximal månadsavgift

 

Barn 1

2 %

908 kronor

(höjning med 33 kr)

Barn 2

1 %

454 kronor

(höjning med 16 kr)

Barn 3

1 %

454 kronor

(höjning med 16 kr)

Från barn 4

Ingen avgift

---

 

Sidan granskad 2017-01-24
Sidansvarig: Ida Norrström

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp