Rätten att önska skola

Placering av elever i förskoleklass och grundskola sker i samarbete mellan skolornas rektorer. Att grundplacera är en del av kommunal skolplanering.

Ansökan inför läsår 2016/2017

Under februari kommer skolexpeditionerna att skicka hem en ansökningsblankett till vårdnadshavare. 
Mer information kommer inom kort!

Alla elever med skolplikt ska ha möjlighet till en plats i en kommunal grundskola. En så kallad grundplacering.

Inför ditt barns nystart i en förskoleklass eller årskurs ett i grundskolan erbjuds du som förälder att önska valfri skola inom kommunen. Det gäller barn som inte varit placerade i förskoleklass tidigare. Föräldrarnas önskemål ska till största del tillgodoses.

Förälder ges också möjlighet att lämna önskemål om skola i samband med naturlig flytt från en skola till en annan.

Elever har även möjlighet att byta placering, om det finns plats på den mottagande skolan. Dessa övergångar sker vid nästa läsårsstart om inte särskilda skäl finns.

Om eleven flyttar från Nynäshamns kommun får denna behålla sin placering. Om detta går att reglera i en överenskommelse mellan Nynäshamns kommun och elevens nya hemkommun.

Föräldrar som inte lämnar in önskemål om placering ska garanteras plats på den skola där eleven har sin grundplacering.
 
Det är rektor som beslutar i placeringsärenden genom stöd och bedömning från skollagen och de placeringsrutiner som barn- och utbildningsnämnden har beslutat ska gälla i Nynäshamns kommun.

Sidan granskad 2016-02-15
Sidansvarig: Ida Norrström

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp