Brukarenkäter – En del av kvalitetsarbetet

Varje år i skolan och vartannat år i förskolan samlar Nynäshamns kommun in synpunkter på verksamheterna från elever och vårdnadshavare. Det sker med hjälp av digitala enkäter. Resultaten används som underlag för förbättringar och som en del i tillsynsansvaret för de fristående förskolorna.

​Respondenterna tar ställning till varje påstående i  en fyrgradig skala från Stämmer helt(4)Stämmer inte alls(1). Alternativen är poängsatta för att kunna beräkna ett medelvärde. Resultatet kan variera mellan 1,00 och 4,00.
Ett värde över 2,50 betyder att det har lämnats fler positiva än negativa svar och vice versa.

I menyn finns länkar till respektive undersökning.

Sidan granskad 2016-03-23
Sidansvarig: Ida Norrström

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp