Val till riksdag, kommun och landsting

Val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige äger rum fjärde år, den andra söndagen i september.

Riksdagen

Riksdagen som består av 349 ledamöter ​är den högsta beslutande församlingen i landet. Riksdagen är landets lagstiftande organ och har ansvaret att fastställa statsbudgeten, det vill säga besluta om landets utgifter och inkomster.

För mer information om riksdagen och de partier som är representerade där, se länk till höger.

Landsting

Landsting är regionala självstyrande enheter. Inom landstinget handläggs för länet gemensamma ärenden, i första hand avseende hälso- sjukvård, och kollektivtrafik. Landstingsfullmäktige är landstingets högsta beslutande organ. Landstingsfullmäktige i Stockholms län har 149 ledamöter.

Kommun

Med kommun menas ett geografiskt avgränsat område för lokalt självstyre. Antalet kommuner är idag 290. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Nynäshamns kommunfullmäktige har 41 ledamöter.

Vill du se vilka politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige i kommunen, gå till Politik i Nynäshamns kommun.

Mer information om hur valen ovan går till har Valmyndigheten, se länk till höger.

Sidan granskad 2017-10-12
Sidansvarig: Susanne Wallgren

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp