Barn- och utbildningsnämnden

Här kan du läsa en kort sammanfattning av de senaste besluten från barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden 8 juni

Tertialrapport 1 godkändes

Barn- och utbildningsnämnden fick under sammanträdet den 18 maj en föredragning av den ekonomiska prognosen av förvaltningens controller. Med anledning av att underlaget kommit nämnden tillhanda sent beslutades att nämnden skulle avvakta med att behandla rapporten till sammanträdet i juni. Vid tertial 1 har barn- och utbildningsnämnden en årsprognos på - 7,5 miljoner. Grundskoleverksamheten står för den största delen av underskottet.

Yttrande över motion om införande av mobil förskola

Barn- och utbildningsnämnden har av kommunstyrelsen uppdragits att yttra sig över en inkommen motion om mobil förskola. Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett frågan och ser att det finns möjligheter att införa mobil förskola i någon form i Nynäshamns kommun men bedömer att vidare utredning krävs och att finansieringen löses. Frågan lämnas nu vidare till kommunstyrelseförvaltningen för beredning.

Hela protokollet finns att läsa under fliken "Protokoll och kallelser  barn- och utbildningsnämnden 2017".

Prenumeration av barn- och utbildningsnämnden i korthet

Fyll i din anmälan redan idag!

Sidan granskad 2017-06-22
Sidansvarig: Cajsa Johansson

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp