Barn- och utbildningsnämnden

Här kan du läsa en kort sammanfattning av de senaste besluten från barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden 23 februari

Inriktningsbeslut om skolorna i Sorunda

Barn- och utbildningsnämnden fattade vid mötet den 23 februari ett inriktningsbeslut om skolverksamheten i Sorunda rektorsområde. Beslutet  innebär att barn- och utbildningsförvaltningen, tillsammans med ansvarig rektor, berörd personal och fackliga organisationer ska planera och genomföra en flytt av skolverksamheten på Vika skola och Fagerviks skola till Sunnerbyskolan och Kyrkskolan från och med höstterminen 2017. I inriktningsbeslutet ingår också ett uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl och en projekteringsplan för en skolmatsal i anslutning till Sunnerbyskolan. Vidare ska möjligheterna att iordningställa idrottshallen i Stora Vika för fritidsaktiviteter utredas.

Nya kontaktpolitiker har utsetts

Nu har nya kontaktpolitiker utsetts. Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare är kontaktpolitiker med uppdrag att vara en länk mellan skol- och förskoleverksamheterna och nämnden.

Verksamhetsberättelsen för 2016 godkändes

Barn- och utbildningsnämnden godkände verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för 2016. Årsresultatet för barn- och utbildningsnämnden 2016 var -6,7 miljoner kronor.

Hela protokollet finns att läsa under fliken "Protokoll och kallelser  barn- och utbildningsnämnden 2017".

Prenumeration av barn- och utbildningsnämnden i korthet

Fyll i din anmälan redan idag!

Sidan granskad 2017-03-02
Sidansvarig: Cajsa Johansson

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp