Barn- och utbildningsnämnden

Här kan du läsa en kort sammanfattning av de senaste besluten från barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden 20 april

Beslut om yttrande över förslag till mål och budget 2018

Barn- och utbildningsnämnden har lämnat ett yttrande över den styrande koalitionen (S, MP och L)  förslag till mål och budget för nynäshamns kommun inför 2018. Barn- och utbildningsnämnden föreslås bli tilldelade 641,05 miljoner kronor i kommunbidrag för budgetåret 2018. I sitt yttrande beskriver barn- och utbildningsnämnden de områden för vilka ytterligare kommunbidrag behövs skjutas till för att uppfylla det 35-punkts program som utgör den styrande koalitionens plattform för det politiska arbetet till 2018.

Två förskolechefer i Sorunda

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om att det framöver ska bli två förskolechefer i Sorunda förskoleområde. En förskolechef ska ansvara för verksamheten vid Vika förskola och Sunnerby förskola och en förskolechef ska ansvara för verksamheten vid Fagerviks förskola och den pedagogiska omsorgen i Sorunda.

Yttrande över motion om långsiktig lokalplan

Barn- och utbildmingsnämnden har yttrat sig över en motion från Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om en långsiktigt strategisk lokalplan för Nynäshamns kommuns förskolor och skolor. Barn- och utbildningsnämnden anser att det är viktigt att få ett helhetsgrepp kring lokalbehoven i kommunen men lyfter i sitt yttrande att en lokalplan bör vara kommunövergripande och inte endast omfatta de verksamheter som ligger under barn- och utbildningsnämnden.

Hela protokollet finns att läsa under fliken "Protokoll och kallelser  barn- och utbildningsnämnden 2017".

Prenumeration av barn- och utbildningsnämnden i korthet

Fyll i din anmälan redan idag!

Sidan granskad 2017-05-02
Sidansvarig: Cajsa Johansson

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp