Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag". Kommunfullmäktiges ledamöter väljs av medborgarna var fjärde år. Fullmäktige beslutar bland annat om skatt och budget.

Kommunfullmäktiges uppgift är bland annat att

  • fastställa vilka nämnder som ska finnas
  • välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, facknämnderna och de kommunala bolagen
  • välja revisorer som granskar kommunens verksamhet
  • fastställa kommunens budget och beslutar hur mycket skatt invånarna ska betala.

Ordföranden
Ordförande: Nicholas Nikander (L)
Förste vice ordförande: Whille Karlsson (S)
Andre vice ordförande: Ralf Kullman (M)

Kommunfullmäktiges sammanträden med kallelser och protokoll

Kommunfullmäktige sammanträder hålls i Folkets hus i Nynäshamns en gång i månaden, med uppehåll för sommarmånaderna juli och augusti.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2017

» Kommunfullmäktige 11 januari 2017
» Kommunfullmäktige 8 februari 2017
» Kommunfullmäktige 8 mars 2017
» Kommunfullmäktige 19 april 2017
» Kommunfullmäktige 10 maj 2017
» Kommunfullmäktige 14 juni 2017
» Kommunfullmäktige 20 september 2017
» Kommunfullmäktige 18 oktober 2017
» Kommunfullmäktige 14 november 2017
» Kommunfullmäktige 15 november 2017
» Kommunfullmäktige 6 december 2017

Klickar du på datum som är understruket hittar du de tillgängliga handlingarna. För de datum som inte är understrukna finns inga aktuella handlingar ännu. Här hittar du revisionsrapporter från kommunrevisionen.

Öppet för allmänheten

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för att att lyssna till. Från åhörarplatserna kan du följa debatt  och beslut. Varje fullmäktige annonseras i lokaltidningen. En kungörelse sätts även upp på kommunens anslagstavla vid entrén i kommunhuset.

Sammanträdet börjar klockan 19.00 med undantag för budgetmötet. Hur länge sammanträdet håller på varierar beroende på vilka frågor som behandlas.

Sidan granskad 2017-10-10
Sidansvarig: Malin Söderlund

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp