Kommunstyrelsen

Här kan du läsa en kort sammanfattning från kommunstyrelsens senaste sammanträde.

Kommunstyrelsens sammanträde 15 februari 2017


Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2017

Kommunstyrelsen har beslutat om verksamhetsplan och internbudget för
kommunstyrelsens verksamheter 2017.
Kommunstyrelseförvaltningen fortsätter utvecklingen av sin och kommunledningens roll, samt verksamheternas utveckling. Kommunorganisationen ska fortsätta utvecklingen att leverera en än bättre service och en rättssäker myndighetsutövning till kommunens invånare och näringsliv. Internt i kommunorganisationen ska arbetet fortsätta att utveckla tydliga strukturer och rutiner för styrning, stöd och uppföljning av resultat.

Nynäshamns kommuns deltagande som lead partner i EU-projektet VIABAL på Landsort

Kommunstyrelsen beslutar att Nynäshams kommun deltar som lead partner i EU-projektet VIABAL på Landsort. Beslutet gäller under förutsättning att projektet tilldelas sökta medel från EU. Beslutet ersätter det av kommunstyrelsen fattade beslutet i samma fråga 2015-12-16, § 264/15.

Deltagandet innebär att resurser motsvarande 140 000 kronor per år avsätts under perioden december 2017 till juni 2020 för att finansiera en biträdande projektledare samt ekonomiadministrativt stöd. Delar av dessa medel tas från landsbygdsutskottets befintliga budget under 2017 och 2018 då landsbygdsutskottets arbete ännu pågår. Finansiering för 2019 och 2020 arbetas in i Mål och budget.

Ändring av ägardirektiv AB Nynäshamnsbostäder

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå att kommunfullmäktige ska besluta om förändrat ägardirektiv för AB Nynäshamnsbostäder.
Genom ett tillägg till ägardirektivet så klargörs att bolaget svarar för bostäder för nyanlända som anvisas till kommunen. Genom ett annat tillägg till ägardirektivet ges bolaget i uppdrag att tillhandahålla och uppföra tillfälliga boenden.
Ge kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen i uppdrag att förtydliga tilläggen i ett separat avtal med bolaget.
Kommunfullmäktige behandlar förslaget vid sitt sammanträde den 8 mars.


Nyckel för att logga in till politikerportalen
Sidan granskad 2017-02-24
Sidansvarig: Heidi Slotte

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp