Kommunstyrelsen

Här kan du läsa en kort sammanfattning från kommunstyrelsens senaste sammanträde 21 juni.

Mål och Budget 2018-2021

Kommunstyrelsen har beslutat att i den fortsatta budgetberedningen förorda Mål och budget för år 2018 – 2021 för Nynäshamns kommun i enlighet med förslaget från Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.

Förslaget till Mål och budget 2018 – 2021 utgör en ram vilken kan komma att justeras under den fortsatta beredningsprocessen. Förslaget kommer att tas upp för beslut i kommunstyrelsen i oktober varefter kommunfullmäktige tar beslut på fullmäktigesammanträdet i november.

Nulägesrapport för sjukfrånvaron i Nynäshamns kommun - Folkhälsoprojektet jaget, laget och uppdraget

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna nulägesrapporten och ge uppdraget till kommunstyrelseförvaltningen att utreda om erbjudandet från SKL är intressant för kommunens fortsatta arbetsmiljöarbete, med hänsyn till redan startade projekt såsom Torsbymodellen.

I folkhälsoprojektet Jaget, laget och uppdraget finns uppdraget att analysera de senaste årens ökade sjukskrivningar. I början av året fick Nynäshamns kommun erbjudandet av SKL Uppdrag Psykisk Hälsa att delta i en nationell studie med syfte att ta fram en analys av sjukskrivningarna. Andra kommuner som deltar är Botkyrka och Kungsbacka.

Nyckel för att logga in till politikerportalen
Sidan granskad 2017-07-14
Sidansvarig: Heidi Slotte

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp