Kultur- och fritidsnämnden

Här kan du läsa en kort sammanfattning av de senaste besluten från kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden 24 april 2017

Återremiss samt initiering av nytt ärende - Utökat bidrag till Nynäshamns ridklubb

Kultur- och fritidsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag att bevilja Nynäshamns ridklubb, NRK, ytterligare bidrag under perioden 2018-2023, under förutsättning att kommunstyrelsen i sin tur beviljar kultur- och fritidsnämnden utökad budgetram. Samt att NRK kan redovisa att de aktivt arbetar för att göra ridhuset tillgängligt för andra föreningar och aktörer.

Förslag på revidering av nämndernas dokumenthanteringsplaner samt förlag om delegering av nämndernas gallringsbeslut

För att avlasta nämnderna och effektivisera den kommunala organisationen föreslås alla nämnder att delegera rätten att fatta gallringsbeslut till respektive administrativa chef. Nämnden biföll förslaget.

Yttrande över remiss - Mål och budget 2018-2021

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att överlämna yttrandet över förslag till mål och budget till kommunstyrelsen. Alliansen och SD deltog inte i beslutet.

Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun.


Hela protokollet finns att läsa under Protokoll och kallelser 2016 -2017
kultur- och fritidsnämnden.

Prenumeration av kultur- och fritidsnämnden i korthet

Fyll i din anmälan redan idag!

Sidan granskad 2017-06-20
Sidansvarig: Åsa Urberg

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp