Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Här kan du läsa en kort sammanfattning av de senaste besluten från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2017

Utredning om gymnasiets framtid godkändes

Den 13 januari 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att, tillsammans med barn- och utbildningsnämnden, utreda gymnasiets framtid. I rapporten – Nynäshamns framtida geografiska placering beskrivs att utredningen inte hittar något stöd för att en annan mer central geografisk placering skulle påverka elevunderlaget. Miljö- och samhällsbyggnadsnämden godkände rapporten som nu skickas till kommunstyrelsen för återkoppling till kommumnfullmäktige.

Ny förskola på Nickstahöjden

Hösten 2015 ökade barn- och utbildningsnämndens behov av förskoleplatser. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade därför att en ny förskola för 120 barn ska därför byggas på Kulan 1 på Rumbagränd på Nickstahöjden.

Utredning om nya bostäder i Nynäshamns centrum

Förvaltningen ska utreda förutsättningarna för nya bostäder, handel och kontor i centrum. Fastigheterna som ska utredas är Fyren 19 och Fyren 29 som ligger mitt emot kyrkan, på andra sidan Hamngatan.

Behandlade medborgarförslag

  • Asfaltera parkeringen på Kvarnängen
  • Skridskobana på Stadshusplatsen
  • Skridskobana på Stadshusplatsen
  • Införskaffa en dammsugare för att ta upp fimpar
  • Anlägga en stig mellan Vikgatan och Björkstigen
  • Vänd- och parkeringsplats på Strandvägen - ärendet återtremitterades
  • Övergångsställe på Centralgatan vid korsningen med Badhusgatan
  • Ny lokalisering av båtbottentvätt
  • Parkeringsplats för kommunens anställda på parkeringsdäck vid Folkets hus
  • Bättre trafiklösning Teknikervägen - Nynäsvägen (väg 73)

Behandlade  förhandsbesked, bygglov och strandskyddsdispenser

Kontakta nämndesekreterare för information vilka förhandsbesked, bygglov och strandskyddsdispenser som har behandlats.


Hela protokollet finns att läsa under Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll och dagordningar.

Mer information om detaljplaner, samhällsplanering och bygglov kan du hitta under Vad är samhällsplanering? och Bygglov, anmälan och strandskydd

Prenumerera på miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i korthet

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan.
Klicka på sidansvarig här nedan för att lämna dina synpunkter.

Sidan granskad 2017-04-03
Sidansvarig: Elin Fernström

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp