Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Här kan du läsa en kort sammanfattning av de senaste besluten från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 23 februari 2017

Bokslutet för 2016 klart

Nämnden godkände det bokslut som förvaltningen hade tagit fram för 2016B.  Bland annat har regeringen beslutat att under 2016 ge ett statsbidrag för bostadsbyggande. Cirka 4,6 miljöner kronor fick Nynäshamns kommun och Byggbonusen har räknats in i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens resultat för 2016.

Utredning om hamnen redovisades

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram en utredning som handlar om vad som kan hända i hamnens södra del fram till cirka 2030. Nämnden tackade för rapporten och utredningen skickades vidare till kommunstyrelsen för slutgiltigt beslut.

Inget planbesked för tågdepå

Under 2015 genomfördes en utredning om var en tågdepå i kommunen skulle kunna ligga. Ett av förslagen var Nynäshamn nord och ansökt planområdet sträcker sig ungefär från Älgviksbron till infarten till Kalvö industriområde. Nämnden har valt att inte ge något planbesked eftersom det i den järnvägsplan som finns för Norviks hamn inte nämns något om behov av en tågdepå.  Samtidigt har Landstingets trafikförvaltning påbörjat en utredning om var  en placering av en tågdepå skulle vara lämplig och inget i den utredningen tyder på att en sådan depå skulle placeras i Nynäshamns kommun. Trafikverket äger spåren och ser inte någon möjlighet att planera en ny åtgdepå om Trafikförvaltningen inte ser ett behov av en sådan på denna plats. Miljö- och samhällsbyggandsnämnden föreslår därför att kommunstyrelsen upphäver det avtal med Train Alliance som finns.

Fler bostäder i Backlura ska utredas

Planbeskedet gäller påbyggnad av två befintliga trevåningshus med två våningar vardera, utökning av befintligt äldreboende och uppförande av två nya punkthus med 13 våningar vardera. Totalt skulle det medföra cirka 120 hyreslägenheter. Nämnden lämnade ett postivt planbesked men det är först när ett planuppdrag kommer från nämnden som förvaltningen kan börja utreda frågan.

Behandlade  förhandsbesked, bygglov och strandskyddsdispenser

Kontakta nämndesekreterare för information vilka förhandsbesked, bygglov och strandskyddsdispenser som har behandlats.
 

Hela protokollet finns att läsa under Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll och dagordningar.

Mer information om detaljplaner, samhällsplanering och bygglov kan du hitta under Vad är samhällsplanering? och Bygglov, anmälan och strandskydd

Prenumerera på miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i korthet

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan.
Klicka på sidansvarig här nedan för att lämna dina synpunkter.

Sidan granskad 2017-03-06
Sidansvarig: Elin Fernström

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp