Socialnämnden

Här kan du läsa en kort sammanfattning från ett urval av de senaste besluten från socialnämnden.

Socialnämnden den 28 februari

Informationsärenden

Kommunrevisorerna Sara Frykman och Anders Engström berättade om sitt uppdrag som revisorer för socialnämnden.

Verksamhetsberättelse 2016

Socialnämnden godkände förvaltningens verksamhetsberättelse (bokslut) för 2016. Bokslutet omfattar verksamhetsberättelse med redovisning av det ekonomiska resultatet, uppföljning av kommungemensamma mål samt uppföljning av socialnämndens egna mål.

Tillsynsplaner för folköl och tobak och serveringstillstånd

Socialnämnden godkände tillsynsplanerna för folköl och tobak och serveringstillstånd.

Prislista för 2017

Socialnämnden godkände prislistan för myndighet äldre och funktionshinder för 2017. Socialnämnden fattar varje år beslut om interna priser för socialförvaltningens verksamheter.

Äldrepolitiska programmet - efter återremiss

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta förslaget till äldrepolitiskt program för 2016-2026.

Patientsäkerhetsberättelse 2016

Socialnämnden godkände patientsäkerhetsberättelsen för 2016PDF. Enligt lag ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen beskriver verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående kalenderår.

Yttrande över remiss - Taxa för kopia av allmän handling

Socialnämnden antog förvatningens förslag till yttrande som sitt eget. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny taxa för kopia av allmän handling.Socialnämnden har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Hela protokollet finns att läsa under Protokoll socialnämnden.

Sidan granskad 2017-03-06
Sidansvarig: Marie Eriksson

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp