Socialnämnden

Här kan du läsa en kort sammanfattning från ett urval av de senaste besluten från socialnämnden.

Socialnämnden den 25 april

Informationsärenden

Dan Olén, controller, gick igenom ekonomisk uppföljning för mars.

Yttrande över remiss Mål och Budget 2018-2021

Socialnämnden beslutade att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt remissyttrande över Mål och Budget 2018 med ett antal äskanden utöver föreslagen ram.

BRIS söker föreningsbidrag 

BRIS, Barnens rätt i samhället, beviljades 28 960 kronor i föreningsbidrag för 2018.

Yttrande över motion - personer som är 85 år och äldre ska ha rätt till ett äldreboende utan biståndsbedömning

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yttrande över motion - inrättande av äldre- och funktionshinderombud

Socialnämnden återremitterade ärendet för en beskrivning av tjänstens innehåll samt var tjänsten lämpligen bör placeras utifrån önskemålet om en oberoende funktion.

Hela protokollet finns att läsa under Protokoll socialnämnden.

Sidan granskad 2017-04-27
Sidansvarig: Marie Eriksson

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp