LimeparkMenu: Sidan http://www.nynashamn.se/Naringsliv-och-arbete/Mark-och-lokaler/Aktuella-utvecklingsomraden.html har felaktigt metadatavärde i "menyval". Värdet måste vara en sida högre upp i hierarkin än sidan självt.

Aktuella utvecklingsområden

Här kan du läsa om nya plan- och byggprojekt och exploateringar i Nynäshamns kommun.

Illustration Kalvö industri- och verksamhetsområde

Kalvö industriområde utvecklas

Kalvö ska utvecklas från renodlat industriområde till verksamhetsområde. Förhoppningen är att allt från stora speditionsfirmor till mindre verksamheter ska etablera sig inom området. Det är stor efterfrågan på mark för verksamhetsetablering i Nynäshamn och utvecklingen av Kalvö är ett led i att möta efterfrågan. Just nu pågår en förstudie. När den är klar startar arbetet med detaljplanen för Kalvö Industriområde. Därefter påbörjas försäljningen av marken, som uppskattningsvis kan bli uppemot 200 hektar. Karta över området som är tänkt att utvecklasPDF.

Här planeras en ny stadsdel i kvarteren Telegrafen och Vaktberget

Område med 600-700 bostäder planeras i Ösmo

Ett helt nytt bostadsområde med 600-700 bostäder samt en bykärna med verksamheter och service planeras i Källberga i Ösmo. De bostadstyper som är tänkta att byggas är en blandning av tät grupphusbebyggelse, friliggande villor och småskaliga flerbostadshus. Området ska även kunna rymma verksamheter och service. Exploatören har höga ambitioner när det gäller utformningen av bostäderna och att de ska uppfylla vissa hållbarhetskriterier. Mer information om det pågående planarbetet för Källberga i Ösmo.

Här planeras en ny stadsdel i kvarteren Telegrafen och Vaktberget

Ny stadsdel planeras i kvarteren Telegrafen/Vaktberget

Cirka 550 nya bostäder och verksamheter planeras längs Bryggargatan och Industrivägen samt i delar av den gamla industribebyggelsen. Den nya bebyggelsen ska ta hänsyn till den befintliga omgivningen och dess historiska sammanhang. Området ska utvecklas till en egen stadsdel med en egen identitet präglad av det industriella arvet med en blandning av bostäder, arbetsplatser och verksamheter.
Mer information om det pågående planarbetet för stadsdelen Telegrafen/Vaktberget


Norviks hamn

Stockholm Norvik hamn

Stockholms Hamnar bygger en ny container- och rorogodshamn i utkanten av Nynäshamn. Mark- och miljööverdomstolen har i en dom i oktober 2015 sagt ja till villkoren för hamnens byggande och drift. Hamnen kan börja byggas redan under 2016.

Inom området bygger NCC logistik- och företagsparken Norvik företags- och logistikpark.​ Mer information om Stockholm Norvik hamn.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan.
Klicka på sidansvarig här nedan för att lämna dina synpunkter.

Sidan granskad 2017-06-22
Sidansvarig: Lisa Olen

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp