LimeparkMenu: Sidan http://www.nynashamn.se/Naringsliv-och-arbete/Mark-och-lokaler/Samhallsplanering.html har felaktigt metadatavärde i "menyval". Värdet måste vara en sida högre upp i hierarkin än sidan självt.

Samhällsplanering

Här ser du de planprojekt som är på gång just nu, det vill säga: är ute på samråd, ute för granskning, har blivit antagna, eller som har vunnit laga kraft.

Aktuellt kring planer

Bostäder vid Gröndalsvikens station

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 15 juni 2017 godkänt förslaget till detaljplan för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1. Planen beräknas antas i oktober 2017.

Bostäder i Björsta söder om Ösmo

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 15 juni godkänt förslaget till detaljplan för Björsta 2:23 och 2:26 med flera. Planen beräknas antas hösten 2017.

Flexibel användning och möjliggöra för bostad, centrum och kontor för Sunnerby 3:111 i Sunnerby

Detaljplan för ändring av detaljplan (B590) för Sunnerby 1:311 och Sunnerby 1:2 har vunnit laga kraft den 9 juni 2017.

Flexibel användning av tidigare vaktmästarbostad i Spångbro

Detaljplan för ändring av detaljplan (B 520) för del av Torp 10:1 har vunnit laga kraft den 18 april 2017.

Avslut av detaljplaneuppdragen för området Fagersjö och området intill Fagerviksskolan i Grödby

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 27 april 2017 beslutat att avsluta pågående detaljplaneuppdragen för Norr Enby 1:58 m.fl. och för Grödby S:11 och del av Grödby 7:1.

Under 2016 kom det till kommunens kännedom att Försvaret och Försvarets Forskningsinstitut FOI har invändningar mot kommunens planerade utveckling av Grödby. I samrådsskedet kom Länsstyrelsen in med ett yttrande där de anser att bostadsbebyggelse i de aktuella planområdena i Grödby är olämplig med hänsyn till riksintresset för totalförsvaret. Med hänvisning till Länsstyrelsens samrådsyttrande bedömer förvaltningen att detaljplaneläggning inte är möjlig och nämnden beslutade därför att avsluta arbetet.

Avslut av detaljplaneuppdrag för del av Norsbol 1:45 m.fl., Norsbol-Solsa

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 27 april 2017 beslutat att avsluta pågående detaljplaneuppdraget för del av Norsbol 1:45 m.fl., Norsbol-Solsa.

I slutet av december 2016 stod det klart att VA-utbyggnaden i Norsbol och Solsa bör flyttas framåt cirka tre år i tiden, främst på grund av ekonomiska orsaker. Detta innebär att detaljplanearbetet som påbörjats för Norsbol-Solsa måste avslutas, för att förhoppningsvis startas upp igen om cirka tre år.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan.
Klicka på sidansvarig här nedan för att lämna dina synpunkter.

Sidan granskad 2017-09-19
Sidansvarig: Lena Wallin

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp