Anhörig till äldre

Du som vårdar eller stödjer en anhörig kan få hjälp från kommunen.

För dig som vårdar eller stödjer en nära anhörig finns det flera möjligheter att få hjälp från kommunen. Hjälpen är biståndsbedömd. Det betyder att den som du är anhörig till måste ansöka om hjälp. Det gör han eller hon genom att kontakta en biståndshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken Kontakt. Exempel på hjälp som ni kan få:

Korttidsboende eller växelvård

Du kan få avlastning genom att din närstående vistas på ett korttidsboende under en kortare tid för att du ska få möjlighet att vila. Detta kan även ske mer regelbundet i form av växelvård.

Dagverksamhet

Dagverksamhet innebär att din närstående under dagen vistas på daglig verksamhet.

Avlösning i hemmet

Avlösningen sker i det egna hemmet genom att personal kommer hem till er och avlöser dig som är anhörig under bestämda timmar.

Anhörigsamordnare

Har du frågor kring din roll som anhörig eller behöver du information om vilket stöd du kan få, kan du vända dig till anhörigsamordnaren i kommunen. Information om olika evenemang för anhöriga finns under rubriken Länkar; Stöd till anhöriga, Aktuellt.

Information om råd och stöd, kurser med mera kring funktionsnedsättningar finns under rubriken Stöd & omsorg/ Handikapp, funktionsnedsättning.

Sidan granskad 2017-07-03
Sidansvarig: Marie Eriksson

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp