Misstanke om barn som far illa-orosanmälan

Misstänker du att ett barn eller en ung person far illa bör du anmäla det till socialtjänsten. Detta kallas för orosanmälan.

Allmänhetens anmälningsplikt

Är du orolig för att ett barn eller en ungdom far illa bör du genast kontakta socialtjänstens barn- och ungdomsenhet och berätta. Du kan ringa eller skriva ett brev och du har rätt att vara anonym.

Tjänstemäns anmälningsskyldighet

Du som jobbar med eller kommer i kontakt med barn och ungdomar är skyldig att anmäla till socialnämnden om du misstänker att barn far illa. Det spelar ingen roll om verksamheten är i offentlig eller privat regi.

Du måste inte ha konstaterat att barnet far illa, det räcker att du misstänker det. Socialtjänsten har ansvaret att utreda.

Du som yrkesperson har inte rätt att vara anonym. Du kan ringa till barn- och ungdomsenheten för att få råd och stöd i hur du går till väga.

Vad händer efter min anmälan?

Bar- och ungdomsenheten tar kontakt med familjen som du har anmält. Om du gjort anmälan i egenskap av tjänsteman är det bra om du och den som du anmält träffas tillsammans med socialsekreteraren. Du får då möjlighet att berätta om din oro direkt för den det gäller.

Barn- och ungdomsenheten gör därefter en förhandsbedömning och tar ställning till om det ska utredas eller inte. När den eventuella utredningen är genomförd, erbjuds barnet eller familjen hjälp om det behövs.

Barnrättscentrum

Barnrättscentumlänk till annan webbplats finns till för barn och unga upp till 18 år som misstänks ha blivit utsatta för hot, våld eller sexuella övergrepp. Barnrättscentrum är även till för medborgare i Nynäshamns kommun.

På Barnrättscentrum finns olika kompetenser tillgängliga i en anpassad lokal som ligger centralt i Handen. Här finns också möjlighet till krisstöd för barnet och den övriga familjen.

Sidan granskad 2017-05-03
Sidansvarig: Marie Eriksson

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp