Äldreboende/demensboende

Du som har ett behov kan ansöka om vård- och omsorgsboende (äldreboende) hos kommunens biståndshandläggare.

Vård- och omsorgsboende är en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. I boendet ingår all hjälp som du behöver, inklusive sjuksköterska och arbetsterapeut samt tillgång till läkare. Här finns även gemensamma sällskapsutrymmen. För att få en plats krävs biståndsbeslut. Lägenheterna är möblerade med höj- och sänkbar säng, madrass samt sängbord. Resterande möbler tar du själv med.

I Nynäshamns kommun finns fyra vård- och omsorgsboenden; Rosengården, Lotsen, Sunnerbo och Tallåsen. På vård- och omsorgsboende betalar du hyra, avgift för vård- och omsorg samt avgift för mat. »Läs mer om avgifter inom äldreomsorgen.

Ansökan

Ditt behov av vård- och omsorgsboende, korttidsboende eller växelvård utreds av en biståndshandläggare. »Läs mer om hur du ansöker.

Par får bo tillsammans

Makar och sambos har enligt Socialtjänstlagen rätt att få fortsätta bo tillsammans, även om de har olika omvårdnadsbehov.

Nynäshamns kommuns värdighetsgarantier för dig på vård- och omsorgsboende

  • Du erbjuds en kontaktman inom en vecka efter påbörjade insatser
  • Vid ändrade tider eller förändringar meddelar alltid personalen
  • Personalen bär namnskyltar och/eller tjänstelegitimation
  • Du bemöts på ett positivt och respektfullt sätt i alla situationer
  • Vid nyrekrytering anställs bara personal med formell utbildning och samtlig personal validerasmot yrkeskrav inom äldreomsorgen
  • Du har rätt till utevistelse minst två gånger i veckan.
  • Du får möjlighet att påverka måltiderna genom kostråd.
  • Du har rätt till planerade individuella aktiviteter minst två gånger i veckan.
  • Du och dina anhöriga erbjuds ankomstsamtal inom en vecka efter inflyttning på vård- och omsorgsboende eller vistelse på korttidsboende.
  • Från ansökan om insatser inom äldreomsorgen tills du får ett beslut tar det högst två månader.
Sidan granskad 2016-12-14
Sidansvarig: Marie Eriksson

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp