Äldreboende/demensboende

Du som har ett behov kan ansöka om vård- och omsorgsboende hos kommunens biståndshandläggare.

Vård- och omsorgsboende är en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. I boendet ingår all hjälp som du behöver, inklusive sjuksköterska och arbetsterapeut samt tillgång till läkare. Här finns även gemensamma sällskapsutrymmen. För att få en plats på vård- och omsorgsboende krävs ett biståndsbeslut.

Lägenheterna är möblerade med höj- och sänkbar säng, madrass samt sängbord. Resterande möbler tar du själv med.

På vård- och omsorgsboende betalar du hyra, avgift för vård- och omsorg samt avgift för mat. »Läs mer om avgifter inom äldreomsorgen.

I Nynäshamns kommun finns fyra vård- och omsorgsboenden; Rosengården, Lotsen, Sunnerbo och Tallåsen.

Makar och sambos har enligt Socialtjänstlagen rätt att få fortsätta bo tillsammans, även om de har olika omvårdnadsbehov.

Nynäshamns kommuns värdighetsgarantier för dig på vård- och omsorgsboende

  • Du erbjuds en kontaktman inom en vecka efter påbörjade insatser
  • Vid ändrade tider eller förändringar meddelar alltid personalen
  • Personalen bär namnskyltar och/eller tjänstelegitimation
  • Du bemöts på ett positivt och respektfullt sätt i alla situationer
  • Vid nyrekrytering anställs bara personal med formell utbildning och samtlig personal validerasmot yrkeskrav inom äldreomsorgen
  • Du har rätt till utevistelse minst två gånger i veckan.
  • Du får möjlighet att påverka måltiderna genom kostråd.
  • Du har rätt till planerade individuella aktiviteter minst två gånger i veckan.
  • Du och dina anhöriga erbjuds ankomstsamtal inom en vecka efter inflyttning på vård- och omsorgsboende eller vistelse på korttidsboende.
  • Från ansökan om insatser inom äldreomsorgen tills du får ett beslut tar det högst två månader.
Sidan granskad 2017-03-27
Sidansvarig: Marie Eriksson

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp