Hälso- och sjukvård

För dig som bor i kommunens vård- och omsorgsboenden, gruppboenden eller har dagverksamhet eller daglig verksamhet erbjuder Nynäshamns kommun hälso- och sjukvård.

Sjukvård

Socialförvaltningen har sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster som utför och ansvarar för den kommunala primärvården.

Sjuksköterska finns i tjänst dygnet runt alla dagar. Kommunen har inga egna läkare, det är landstinget som står för den läkarmedverkan som behövs i den kommunala sjukvården.

Landstinget ansvarar också för all sjukvård för dig som bor hemma.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

För att se till att den kommunala hälso- och sjukvården för äldre och funktionshindrade följer gällande lagar och regler finns en Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Uppdraget är bland annat att upprätta lokalt anpassade rutiner att arbeta efter, att följa upp hur rutinerna efterlevs samt att utreda avvikelser och anmäla enligt Lex Maria. MAS informerar också socialnämnden om kvaliteten på de olika verksamheterna, bland annat via en årlig patientsäkerhetsberättelse.

MAS ansvarar också för att anmälan görs till Socialstyrelsen om en patient drabbas av eller utsätts för risk att skada sig i samband med vård och behandling.

Sidan granskad 2017-03-06
Sidansvarig: Marie Eriksson

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp