Det finns hjälp att få om du har ett missbruk eller beroende

Du som har ett missbruk eller vet att du har ett beroende, oavsett om det gäller alkohol, droger eller läkemedel kan få stöd och hjälp. Även som anhörig eller om du på annat sätt är orolig för en person kan du också behöva råd och stöd. 

Utredning

All beroendebehandling utgår från dig och dina specifika behov.  När du kontaktar oss gör vi tillsammans med dig en kartläggning av ditt hjälpbehov. Därefter ser vi till att just du får den hjälp som du bäst behöver. Se mer information i vår broschyr på höger sida samt Filmen om kommunens missbruksvård

Behandling

De här insatserna erbjuder Nynäshamns kommun.

 • Stödsamtal och vägledning
 • Motiverande samtal (MI)
 • Tolvstegsbehandling
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Återfallsprevention
 • Personellt boendestöd
 • Sysselsättning
 • Alkohol och drogscreening i samband med andra insatser
 • Anhörigstöd
 • Stödboende
 • Behandlingshem

Ibland är inte frivilliga insatser tillräckliga och då är vi skyldiga att inleda utredning som i vissa fall kan leda till vård enligt Lagen om vård av missbrukare, LVM.

Sidan granskad 2017-06-12
Sidansvarig: Catherine Bohlin

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp