Allemansrätten

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen. Därför är det vårt gemensamma ansvar att slå vakt om denna unika rättighet och använda den med omtanke.

Inte störa - inte förstöra

Tack vare allemansrätten så kan du röra dig fritt i den svenska naturen men tänk på att visa hänsyn mot människor, djur och natur. Även om allemansrätten ger dig rätt att passera över någon annans fastighet så bör du visa hänsyn mot markägaren och respektera hemfridszonen.

Det kan i vissa fall vara osäkert vad som är en hemfridszon och hur stor den är. Det här beror på att det inte finns någon lag som exakt definierar allemansrätten. Den är inskriven i grundlagen och kan tolkas i domstol men rättsfallen är få.

Kvinna med två barn som plockar svamp i skogen.

Stängsel och skyltar

Du har rätt att passera över stängsel för att nå mark där allemansrätten gäller. Markägaren kan bli tvungen att riva ett stängsel om det är uppsatt enbart för att hindra allmänheten. Det är kommunen eller länsstyrelsen som tar beslutet.

Inga privata skyltar för att stänga ute allmänheten

En del markägare sätter upp skyltar för att stänga ute allmänheten. Det kan vara skyltar av typen "Privat mark", "Obehöriga äga ej tillträde" och liknande. Kommunen måste ge tillstånd om en skylt av detta slag ska sättas upp.

Naturreservat

I Nynäshamns kommun har vi flera naturreservat och i dessa gäller särskilda regler utöver allemansrätten. Du hittar information om reservatens specifika regler på informationsskyltar och här på webbplatsen under respektive naturområde.

Allemansrätten - det här gäller

Allemansrätten innehåller regler för bland annat stängsel och skyltar, camping, eldning och ridning i naturen. Läs om allemansrätten under Länkar.

Sidan granskad 2016-07-06
Sidansvarig: Hanna Lilja

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp