Naturreservat i Nynäshamn

I kommunen finns inte mindre än tio naturreservat. Tillsammans rymmer de en mångfald av naturmiljöer. Här finns allt från den flacka skärgårdsön Järflotta till de kuperade skogsmiljöerna i Rosenlundsskogen.

Naturreservat

Kommunens tio naturreservat har bildats av delvis olika syften. Ett generellt syfte är att långsiktigt bevara natur med särskilt stort värde för djur, växter och människor.

Kommunen förvaltar naturreservatet Ören. Läs mer om Örens naturreservat »här. Övriga reservat förvaltas av Länsstyrelsen eller Skärgårdsstiftelsen (se tabellen nedan). Mer information om dessa finner du på Länsstyrelsens webbplats som finns under rubriken länkar. Nynäshamns Turistbyrå har också information om kommunens naturreservat på sin webbplats. 

Reservatsbildning i Stora Vika

Nynäshamns kommun har som ambition att bilda ett kommunalt naturreservat av det nedlagda kalkbrottet i Stora Vika och dess närmaste omgivning. Arbetet pågår och beräknas vara färdigt i slutet av 2018.

 

Naturreservat i Nynäshamns kommun‌

Namn

Storlek i hektar

Förvaltare

Häringe-Hammerstalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1 922 (varav cirka 1022 i Nynäshamns kommun)

Skärgårdsstiftelsen

Järflottalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1 050

Skärgårdsstiftelsen

Käringbodalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1 500

Skärgårdsstiftelsen

Reveluddenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2

Länsstyrelsen

Revskärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2 471

Länsstyrelsen

Rosenlundsskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

35

Länsstyrelsen

Slätmossen-Borgbergetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

178

Länsstyrelsen

Öja-Landsortlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

500

Skärgårdsstiftelsen

Örenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

120

Nynäshamns kommun

Österbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

130

Länsstyrelsen


Sidan granskad 2017-06-29
Sidansvarig: Hanna Lilja

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp