Rekreationsområden

Nynäshamn bjuder på skiftande natur, från skärgårdsöar med sparsam växtlighet och fiskmyllrande havsvikar till odlingslandskap och orörda skogar.

Många av våra fritidsområden är välbesökta strövområden för människor från både när och fjärran. Nedan ges några exempel på fritidsområden nära Nynäshamns tätort. Mer information om kommunens naturområden finns till vänster.

Lövhagen

Lövhagen är ett fritidsområde längst söderut i kommunen som erbjuder rikligt med vandringsvägar och natursköna rastplatser att packa upp picknickkorgen vid.

Parkbänk på Lövhagen


På Lövhagen kan du sola och bada från både klippor och sandstränder, plocka svamp i skogen eller meta abborre och grilla den på någon av grillplatserna. Det finns toaletter vid fyra av de fem parkeringarna. Tre av dem är anpassade för personer med rörelsehinder.

I början av fritidsområdet ligger Lövhagens Café och Vandrarhem med utomhusservering, vandrarhem och trevliga stugor. Tel: 08-520 138 31.
Lövhagen ligger 3 km söder om Nynäshamns centrum. Sommartid går buss 783 till Lövhagen och buss 848 från Lövhagen. Trafikupplysning SL: 08-600 10 00.
Lövhagens fritidsområde förvaltas av Nynäshamns kommun.

Vassträsk

Vassträsk. Foto: Lars Hagelin

Alhagen

Alhagen är en våtmark som behandlar renat avloppsvatten med naturens egen metod. Det har samtidigt blivit en spännande och grönskande miljö med ett rikt fågelliv. Alhagen har blivit ett attraktivt utflyktsmål för den naturintresserade. Området ligger i en dalgång och är cirka 2 km långt och cirka 500 m brett. Det finns en 6 km lång gångväg runt hela området, men det går också att välja en kortare väg.
Anläggningen består av ett antal grunda dammar där vattnet stegvis via rännor leds ut i Östersjön. I anslutning till dammarna finns ett par vassbevuxna träskområden. På strand- bankarna längs med dammarna och träsken finns anlagda gångvägar Bra observationsplatser finns bland annat från fågeltornet invid Starrträsk samt också från övriga gångvägar. Kartor över de olika strövstigarna finns vid parkeringen.
Vatten och Avloppsavdelningen ansvarar för driften och skötseln av Alhagen.

Kvarnängen

Kvarnängen ligger norr om Nynäshamns tätort. Det är ett idrottsområde med motionsslingor och motionsanläggningar. Stadsmiljöavdelningen ansvarar för skötseln av motionsslingorna och naturmarken. Motionsanläggningarna ansvarar Barn- och utbildningsförvaltningen för.

Skog

Offentliga toaletter i skärgården

På uppdrag av Tekniska avdelningen sköter SRV Återvinning AB om ett antal offentliga toaletter i skärgården. De är i huvudsak torrtoaletter, men det finns även ett antal WC. Toaletterna finns på: Arholmen, Lindskär, Marskär, Ramklöv, Revskär, Slangholmarna, Sandskär, Gummerholmen, Svallerhamn på Järflotta, Landsort och på Lövhagens fritidsområde. Toaletterna på Lövhagens fritidsområde är anpassade för personer med rörelsehinder.

Sidan granskad 2017-06-29
Sidansvarig: Hanna Lilja

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp