För föräldrar

Temafritids bedrivs som öppen fritidsverksamhet med utökad omsorg i samverkan med externa aktörer. Inriktningen är fritidsverksamhet för barn och unga. Temafritids erbjuds alla barn som går i årskurs 4-6 i Nynäshamns kommun.

  • Verksamheten är öppen vardagar mellan klockan 14.00 och 17.00 under skolterminen. Varje dag finns en schemalagd aktivitet inom det tema som har valts. Aktiviteterna leds av en utbildad barn- och ungdomsledare.
  • Under loven har Temafritids öppet enligt följande:
    Full verksamhet enligt schema under sommarlovets första och sista vecka, samt sportlovet. Viss verksamhet på höstlov, jullov och påsklov.
  • Mellanmål, frukt och dryck serveras varje dag. Enklare måltid serveras under loven.
  • Fritidspersonal på plats hanterar närvaroregistrering av de barn som är anmälda till verksamheten. Temafritids ingår i ett projekt som fortsätter under 2016.

Kostnader

Avgiften för Temafritids är samma som för skolans fritidshem. Avgiften är inkomstbaserad och kan beräknas på i Dexterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (skol- och barnomsorgsportalen)

Försäkring

Barn som går på Temafritids omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring. Den gäller under aktiviteterna samt under direkt resa till och från verksamheten.

Resor

Stöd till transporter i form av terminskort ges utifrån behovsbedömning.

Morgon omsorg

Behov av fritids före skolans start på morgonen ges utifrån ansökan och bedömning.

Anmälan

Barnen söker till Temafritids varje termin. Plats tilldelas utifrån tillgång och i den turordning som ansökan kommer in. Ny termin startar 11 december och tidigast 16 december lämnas information om placering. Anmälan gäller för hela terminen.

Om barnet är inskrivet i skolans fritidshem sägs denna plats upp automatiskt när barnet får plats på Temafritids. Du anmäler ditt barn till något av de Temafritids som startar i vår och som presenteras här. Ansökning sker i Dexterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(skol- och barnomsorgsportal).

Sidan granskad 2016-12-01
Sidansvarig: Ida Norrström

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp