Sök
Nynäshamn norra
Verksamhetsmark

Utveckling av Kalvö industriområde

Nynäshamn 2:154 m.fl.

Vid Kalvö industriområde i norra Nynäshamn planeras för fler verksamheter och industrier. Planförslaget möjliggör för en utökning av industri- och verksamhetsmark med cirka 100 000 kvadratmeter.

Det är av stor vikt för Nynäshamns kommun att erbjuda attraktiv industrimark och välkomna nya etableringar. Inom nära tid beräknas den nya detaljplanen för Kalvö industriområde bli klar och tiden närmar sig för säljstart.

Inom den nya detaljplanen finns möjlighet att etablera industri, restaurang, kontor och verksamheter. De sedan tidigare planlagda industrifastigheterna i området får också en ökad byggrätt avseende byggnadshöjd. Detaljplanen är alltså tänkt att vara flexibel gällande användningen och utnyttjandet av fastigheterna. Dock är den inte avsedd för handel med livsmedel och dagligvaror, eftersom det kan påverka centrumhandeln negativt.

Framflyttad säljstart

Länsstyrelsen har gjort en prövning och hävt detaljplanen för Kalvö industriområde då det identifierats risk för blocknedfall inom planområdet (2021-12-02). Det innebär att åtgärder nu görs och därefter kommer det uppdaterade planförslaget gå till kommunfullmäktige för beslut och på det kommer en ny överklagandetid. Det innebär att säljstarten nu förskjuts och förväntas ske under senare delen av våren 2022.

Detaljplan

Inom detaljplanen tillkommer ny kvartersmark på tidigare oexploaterade ytor och som ska erbjudas till försäljning. Sammanlagt drygt 70 000 kvadratmeter fördelat i olika storlekar runt omkring i området. Kommunen avser inte grovplanera marken utan den kommer att säljas i befintligt skick.

Alla som har gjort en intresseanmälan för industri- och verksamhetsmark på kommunens webbplats kommer få information när det är dags för säljstart.

Kontakt

Är du intresserad och vill veta mer är du välkommen att kontakta oss på Nynäshamns kommun. För frågor om etablering Kalvö industriområde, kontaktar du, Adam Rudin, 08-520 682 30, adam.rudin@nynashamn.se , och för övriga företag- och näringslivsfrågor kontaktar du vår företagslots, 08-520 682 00, foretagslots@nynashamn.se som svarar på frågor och ser till att du får rätt hjälp.

Planområde

Skiss över området med placering av nya byggnader.
Karta över Kalvö industriområde.

Planhandlingar

Utredningar

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: Kalvö industriområde, norra Nynäshamn
Vad: utveckling av Kalvö industriområde med fler verksamheter

Planprocess

Markanvisning
Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Adam Rudin

projektledare mark- och exploateringsenheten
08-520 682 30
adam.rudin@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?