E-tjänster som matchar din sökning
 1. Dagvattendamm ska byggas vid Vansta industriområde

  Dagvattendamm ska byggas vid Vansta industriområde Kommunen ska återuppta arbetet med att planera och iordningställa en dagvattendamm i anslutning till Vansta industriområde. Det har kommunstyrelsen beslutat. Kommunen arbetade tidigare för en

 2. Ändringar i rekommendationen om luftrenare för boende nära Kagghamra

  Ändringar i rekommendationen om luftrenare för boende nära Kagghamra Om du bor mer än en kilometer från brandplatsen i Kagghamra behöver du inte längre använda luftrenare i hemmet. Det meddelar nu Botkyrka kommuns kontakt professor Tom Bellander på

 3. Ny möjlighet till dialogmöten

  Ny möjlighet till dialogmöten Vision 2040 fortsätter att skapa engagemang! Tack för era bidrag och fortsätt gärna att engagera er i hur ni vill att Nynäshamns kommun ska se ut 2040. Ett sätt är att anmäla sig till ett av två återstående dialogmöten.

 4. Förändringar i kommunens taxor föreslås

  Förändringar i kommunens taxor föreslås Den 27 april beslutade samhällsbyggnadsnämnden om att föreslå förändrade avgifter för bland annat vatten och avlopp, bygglov och felparkeringar. Beslut fattas av kommunfullmäktige i juni. Höjning av VA-taxan

 5. VA-arbeten längs Centralgatan

  VA-arbeten längs Centralgatan Arbete med att renovera kommunens VA-ledningar pågår och nu har turen kommit till Centralgatan på sträckan mellan Vårfruvägen och Lokmannavägen. Arbetet kommer att pågå till slutet av juni och det kommer periodvis att

 6. Renovering av VA-ledningar längs Skolgatan

  Renovering av VA-ledningar längs Skolgatan Under vecka 17 påbörjas ledningsarbete längs Skolgatan på sträckan mellan Nynäsvägen och Vikingavägen. Arbeten kommer att pågå under våren och sommaren och innebär begränsad framkomlighet. Arbetet är en del

 7. Flytt av pumpstation och ny toalett i hamnen

  Flytt av pumpstation och ny toalett i hamnen Intill Nynäshamns pendeltågsstation vid infarten till Nynäshamns hamn ska det byggas en ny offentlig toalett. Toaletten ska också byggas ihop med en pumpstation som flyttas från annan plats. Status på

 8. Nya provresultat från jord och vatten i Kagghamra

  Nya provresultat från jord och vatten i Kagghamra Nu har Botkyrka kommun fått analysrapporten efter provtagning av jord och vatten i området närmast brandplatsen i Kagghamra. Provresultaten indikerar en begränsad miljöpåverkan efter branden.

 9. Var med och döp nya bron över väg 73

  Var med och döp nya bron över väg 73 Till och med den 30 april kunde alla vara med och lämna namnförslag för den nya bron som går över väg 73 mellan Hammarhagen och Kalvö. Stort tack till alla namnförslag, det har kommit in nästan 60 stycken. Nu ska

 10. Rekordintresse för skräpplockning

  Rekordintresse för skräpplockning Vecka 17 kommer det att plockas skräp som aldrig förr i Nynäshamns kommun. Åtminstone är det rekordantal i anmälningar från förskolor och skolor till skräpplockardagarna. – Ja, cirka 3 700 barn och elever kommer att

 11. Planerad vattenavstängning på Backlura

  Planerad vattenavstängning på Backlura Torsdag den 15 april stängs vattnet av på Backluravägen 19-36. Orsaken är planerade VA-arbeten. Vattnet kommer att vara avstängt från 13.00 till cirka 16.00. Berörda hushåll kommer att få information om

 12. Tyck till om ny trafik- och mobilitetsstrategi

  Tyck till om ny trafik- och mobilitetsstrategi Kommunen arbetar just nu på en ny trafik- och mobilitetsstrategi med fokus på ett hållbart transportsystem där gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. Till och med den 16 maj kan allmänheten tycka

 13. Filminspelning i Alhagens våtmark

  Filminspelning i Alhagens våtmark Lördagen den 17 april klockan 00.00-03.30 kommer ett filmbolag att spela in en musikvideo i Alhagens våtmark. De kommer bland annat att använda drönare och strålkastare. Kontakt Kontaktcenter 08-520 680 00

 14. Delar av Nynäsvägen stängs av 15 och 29 april

  Delar av Nynäsvägen stängs av 15 och 29 april På grund av vägarbete på Nynäsvägen måste vi stänga av delar av Nynäsvägen helt några timmar på natten den 15 och 29 april. 15 april klockan 20.00 - 16 april klockan 06.00. Avstängt i korsningen

 15. De proverna tar kommunen med anledning av branden i Kagghamra

  De proverna tar kommunen med anledning av branden i Kagghamra Nynäshamns kommun ska ta tre olika prover med anledning av branden i Kagghamra i Botkyrka kommun: grundvattenprov, markprov och ytvattenprov. Nynäshamns kommun gör just nu en upphandling

 16. Konstaterat fall av fågelinfluensa i Ekerö kommun

  Konstaterat fall av fågelinfluensa i Ekerö kommun Det här är det första konstaterade fallet av fågelinfluensa hos tamfåglar i Stockholms län. Det rör sig om en liten hobbybesättning av höns i Ekerö kommun. En hobbybesättning betyder att ingenting

 17. Provtagning vid Muskan

  Provtagning vid Muskan 6-9 april utförs provtagning av sjöbotten vid Muskan i Ösmo. Provtagningen kommer att ske dagtid i viken vid Sköndalsvägen och utförs från strandkaten och från båt. De som utför provtagningen har varselkläder på sig. Arbetet är

 18. Räddningstjänstens insats vid Kagghamra avslutas

  Räddningstjänstens insats vid Kagghamra avslutas Södertörns brandförsvarsförbund avslutar i dag torsdag räddningsinsatsen vid avfallshögen i Kagghamra. I samband med det informeras markägaren och verksamhetsutövaren om behovet av fortsatta åtgärder.

 19. Källberga kan få ännu fler bostäder

  Källberga kan få ännu fler bostäder I Källberga har bygget av flera hundra nya bostäder precis startat. Nu föreslår byggaktören att området byggs ut ännu mer. I Källberga planeras för ett helt nytt bostadsområde som fullt utbyggt kommer att rymma

 20. Extra klimatsmart vecka i skolmatsalarna

  Extra klimatsmart vecka i skolmatsalarna Inspirerade av Världsnaturfondens One planet plate satsar kommunens skolkök den här veckan lite extra på att erbjuda måltider som tar hänsyn till klimatet och den biologiska mångfalden. Vegetarisk cowboysoppa

 21. Spolning av ledningar kan ge missfärgat vatten

  Spolning av ledningar kan ge missfärgat vatten 23-24 mars spolas ledningarna på Odins väg och delar av Fröjas väg, Sigyns väg, Heimdalsvägen 11 och 13 och Idunvägen i Nynäshamn. Vattnet kommer att stängas av och efter avstängningen kan det vara

 22. Inriktningsbeslut för Landfjärden väntas

  Inriktningsbeslut för Landfjärden väntas Planerna för Landfjärden har varierat. Den 18 mars väntas kommunstyrelsen fatta ett inriktningsbeslut för kommande utveckling. Planerna för Landfjärden har under de senaste tio åren varierat. Sedan 2008 råder

 23. Resultatet från mätning av gaser från Kagghamra

  Resultatet från mätning av gaser från Kagghamra Botkyrka kommun har nu fått resultatet av mätningarna av så kallade flyktiga organiska ämnen i röken från branden i Kagghamra. Här kan du ta del av resultatet. För cirka 5 veckor sedan lät Botkyrka

 24. VA-arbete på Vaktbergsvägen

  VA-arbete på Vaktbergsvägen Under mars utför kommunen VA-arbeten längs Vaktbergsvägen. Kommunen utför VA-arbeten på Vaktbergsvägen i höjd med nummer 26-28. Under arbetet är en grävmaskin och en rörläggare på plats. Vid vissa tillfällen kan det

 25. Garage stängt måndag förmiddag

  Garage stängt måndag förmiddag Måndag 19 februari klockan 05-12 är parkeringsgaraget Valkyrian vid Stadshusplatsen i Nynäshamn stängt. Under den tiden går det inte att komma ut eller in med bilen. Anledningen är att garaget ska klottersaneras.

 26. Lukt från Nynas vecka åtta

  Lukt från Nynas vecka åtta Nynas AB meddelar att under vecka åtta kan det en av dagarna förekomma lukt som känns utanför oljeraffinaderiets område. Företaget ska byta ett filter och vid arbetet finns det en risk att det uppstår en lukt som eventuellt

 27. Vattenläcka på Grönviksvägen och Nygatan

  Vattenläcka på Grönviksvägen och Nygatan Delar av Grönviksvägen och Nygatan i Nynäshamn är utan vatten på grund av en vattenläcka. Grönviksvägen är också avstängd för trafik på den aktuella sträckan. Det är Nygatan samt Grönviksvägen på sträckningen

 28. Nu finns resultat från luftmätningar i Stutby och Segersäng

  Nu finns resultat från luftmätningar i Stutby och Segersäng Med anledning av branden i Kagghamra i Botkyrka har Nynäshamns kommun satt upp två egna luftmätare. Resultaten visar på mycket låga halter av så kallade partiklar. Botkyrkas mätningar

 29. Vattenläcka påverkar del av norra Nynäshamn

  Vattenläcka påverkar del av norra Nynäshamn På grund av en vattenläcka kommer vattnet att stängas av på Konsul Johnsons väg, Bäckvägen, Gymnasiet och Nynäs Gods cirka klockan 16 idag. Områdena Backlura och Källsmo kan få lågt vattentryck och

 30. Räddningstjänstens arbete har minskat röken från branden i Kagghamra

  Räddningstjänstens arbete har minskat röken från branden i Kagghamra Nu har Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) täckt stora delar av avfallshögen i Kagghamra i Botkyrka kommun med sand och röken har minskat avsevärt. Samtidigt förbereder Botkyrka

 31. Nya riktlinjer ska ge mer hållbart byggande

  Nya riktlinjer ska ge mer hållbart byggande Nynäshamns kommun har tagit fram sex nya riktlinjer som ska ge ett mer hållbart byggande. Nu har riktlinjerna beslutats i kommunfullmäktige. Nynäshamns kommun har sedan 2013 riktlinjer för hållbart byggande

 32. Nu sker mer röjning i Lövhagen

  Nu sker mer röjning i Lövhagen Nu fortsätter kommunens enhet Servicepartner med det röjningsarbete som feriejobbande ungdomar inledde i Lövhagens friluftsområde senaste sommaren. Då röjde sommarjobbarna längs parkeringen och mot bommen före Första

 33. Fiskehamnen rensas från skrot på lördag

  Fiskehamnen rensas från skrot på lördag Nynäshamns kommun samarbetar med föreningen Rena Mälaren för att rensa Fiskehamnen från miljöfarligt avfall. På lördag kommer föreningen till Nynäshamn för att dyka efter skrot. Den ideella föreningen Rena

 34. Lukt från Nynas närmaste dagarna

  Lukt från Nynas närmaste dagarna Nynas AB har problem med en lukt som även är märkbar utanför oljeraffinaderiets område. Nynas meddelar att problemet kan hålla i sig i några dagar. Nynas säkerhetschef säger att de har vidtagit åtgärder men att de

 35. Nynäshamns kommun sätter upp egna mätstationer

  Nynäshamns kommun sätter upp egna mätstationer Med anledning av branden i Kagghamra har Nynäshamns kommun beslutat att sätta upp två egna luftmätare. De placeras ut under vecka 6 i Stutby och Segersäng. Botkyrka kommun har två mätstationer – en i

 36. Ny rekommendation för boende nära Kagghamra

  Ny rekommendation för boende nära Kagghamra Den senaste preliminära analysen av röken från Kagghamra i Botkyrka kommun visar att koncentrationen av så kallade flyktiga organiska ämnen i röken har ökat något vilket gör att luftrenare rekommenderas i

 37. Botkyrkas analys av grundvattnet kring Kagghamra

  Botkyrkas analys av grundvattnet kring Kagghamra Botkyrka kommun har gjort en första preliminär analys av grundvattnet kring brandplatsen i Kagghamra i Botkyrka. Analysen visar att grundvattnet inte borde vara påverkat. Botkyrka kommun har tagit

 38. Tyck till om Örens naturreservat

  Tyck till om Örens naturreservat Fler parkeringar, nya rastplatser, grillplatser och förbättrad skyltning i Örens naturreservat. Det föreslås i de nya reservatsföreskrifter som kommunen arbetat fram. Den 5 februari-21 mars finns det möjlighet att

 39. Botkyrkas mätningar av brandröken uppdateras dagligen

  Botkyrkas mätningar av brandröken uppdateras dagligen Botkyrka kommun mäter röken från branden i Kagghamra för att få en uppfattning om vilken påverkan den har på människor, djur och miljö. Resultaten från de två utplacerade mätstationerna kan läsas

 40. Dom om upphandlingsskadeavgift klar

  Dom om upphandlingsskadeavgift klar Kommunen ska betala 1,5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för otillåten direktupphandling. Det säger en dom från Förvaltningsrätten. I juli 2019 tecknade Nynäshamns kommun ett avtal med Glommen Lindberg AB

 41. Vattenläcka på Badhusgatan och Dalgatan

  Vattenläcka på Badhusgatan och Dalgatan Under torsdag eftermiddag inträffade en vattenläcka som berör Badhusgatan och Dalgatan i Nynäshamn. Det kan innebära lågt vattentryck i de berörda husen. Lite senare kommer vi att stänga av vattnet helt, så det

 42. Nu har avfallshögen börjat täckas med sand

  Nu har avfallshögen börjat täckas med sand Förra veckan kunde Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) påbörja en mer aktiv insats för att minska röken från den pågående branden i Kagghamra i Botkyrka kommun. Efter några dagars arbete på plats har de

 43. Digital medborgardialog om offentlig belysning

  Digital medborgardialog om offentlig belysning Välkommen till en digital medborgardialog där trafiktekniker Lena Helin informerar och svarar på frågor om offentlig belysning. Ställ alla dina frågor om gatubelysning eller belysning vid torg, parker

 44. Mätningar av röken från Kagghamra

  Mätningar av röken från Kagghamra Södertörns brandförsvarsförbund har initierat rök- och luftmätningar med anledning av branden i Kagghamra i Botkyrka kommun. Det som främst har mätts är halten av svaveldioxid och partiklar i rök och luft. Här kan du

 45. Åtgärder för att minska röken från Kagghamra

  Åtgärder för att minska röken från Kagghamra Den här veckan påbörjar Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) åtgärder för att minska röken från den pågående branden i Kagghamra i Botkyrka kommun. Planen är bland annat att täcka avfallshögen med sand.

 46. Se informationsmötet om branden i Kagghamra i efterhand

  Se informationsmötet om branden i Kagghamra i efterhand Botkyrka kommun arrangerade torsdag kväll ett informationsmöte om branden i Kagghamra. Nu kan du se mötet i efterhand. På mötet var representanter från bland andra räddningstjänsten och Botkyrka

 47. Utredning om kamerabevakning

  Utredning om kamerabevakning Kommunfullmäktige beslutade torsdag kväll att Nynäshamns kommun ska göra en utredning om kamerabevakning. Utredningen ska ge svar på om kamerabevakning är en möjlig åtgärd för att skapa trygghet och minska brottsligheten.

 48. Informationsmöte om branden i Kagghamra

  Informationsmöte om branden i Kagghamra Botkyrka kommun arrangerar ett informationsmöte om branden i Kagghamra. Mötet, som är digitalt, är torsdag 14 januari klockan 17-18. Med på mötet är representanter från Botkyrka kommun och räddningstjänsten. Om

 49. Samlad information om branden i Kagghamra

  Samlad information om branden i Kagghamra Södertörns brandförsvarsförbund har täckt avfallshögen i Kagghamra, Botkyrka kommun, som brunnit och spridit rök under flera veckor. Högen är täckt med sand och det syns inte någon rök. Den 25 mars avslutade

 50. Problem med gatubelysning

  Problem med gatubelysning Det är för tillfället problem med gatubelysningen i området Heimdal med viss omnejd i Nynäshamn. Entreprenören Vattenfall arbetar med att åtgärda det hela. Det finns för närvarande ingen prognos för när belysningen fullt ut