E-tjänster som matchar din sökning
 1. Tyck till om planerade kedjehus i Stora Vika

  Tyck till om planerade kedjehus i Stora Vika I Stora Vika planeras det för ett nytt område med kedjehus. Till och med den 17 december kan allmänheten tycka till om förslaget. Strax nordöst om Stora Vika kan det bli ett nytt bostadsområde med cirka 40

 2. Detaljplanearbete för Binomen avbryts

  Detaljplanearbete för Binomen avbryts Kommunen ska inte gå vidare med detaljplanearbetet som skulle kunna möjliggöra för friskolan Binomen att bli kvar i Vansta industriområde. Det har kommunstyrelsen bestämt. Friskolan Binomen ligger i Vansta

 3. Vattenläcka i Ösmo påverkar vattenleveransen

  Vattenläcka i Ösmo påverkar vattenleveransen En vattenläcka i Ösmo innebär störningar i vattenleveransen i västra Ösmo. VA-avdelningen arbetar just nu med att åtgärda en vattenläcka i Ösmo. Det innebär att det finns risk för lågt tryck och missfärgat

 4. VA-arbeten på Torparegränd

  VA-arbeten på Torparegränd Just nu arbetar VA-avdelningen med att förnya VA-ledningarna på Torparegränd i södra Nynäshamn. Arbetet beräknas pågå året ut och framkomligheten är begränsad. Kontakt Kundtjänst vatten och avlopp 08-520 689 90 vatten

 5. Två nya laddstolpar i Segersäng

  En av de två nya laddstolparna i Segersäng. Två nya laddstolpar i Segersäng Nu finns det två nya laddstolpar, med fyra laddpunkter, för elbilar vid Segersängs station. Totalt finns det nu 22 kommunala laddpunkter. Laddningen är för närvarande

 6. Avstängt vatten och lågt vattentryck i Ösmo och Segersäng

  Avstängt vatten och lågt vattentryck i Ösmo och Segersäng På grund av en vattenläcka kommer vattnet att vara avstängt på Skogsvägen i Ösmo under torsdagen. Arbete med att laga vattenläckan kommer att pågå under dagen. Det medför sannolikt också att

 7. Kullsta förskola och Svandammsskolan kan få hållbarhetspris

  En elevteckning från Svandammsskolan med tydligt budskap om att inte skräpa ner. Kullsta förskola och Svandammsskolan kan få hållbarhetspris Fantastiskt nog har Nynäshamns kommun i år såväl en förskola som en skola nominerad till Grön Flagg-pris för

 8. VA-arbeten på Centralgatan och Skolgatan

  VA-arbeten på Centralgatan och Skolgatan Kommunens VA-ledningar förnyas och nu har turen kommit till Centralgatan och Skolgatan. Arbetet innebär begränsad framkomlighet och beräknas pågå fram till sommaren 2022. Pågående arbeten just nu: Skolgatan,

 9. Ny gång- och cykelväg på Skolgatan

  Etapp ett i arbetet med att bredda gång- och cykelvägen på Skolgatan. Ny gång- och cykelväg på Skolgatan Just nu breddar vi gång- och cykelvägen på Skolgatan i centrala Nynäshamn. Arbetet sker i två etapper. Den befintliga gångbanan breddas från

 10. Flytt av pumpstation och ny toalett i hamnen

  Flytt av pumpstation och ny toalett i hamnen Intill Nynäshamns pendeltågsstation vid infarten till Nynäshamns hamn ska det byggas en ny offentlig toalett. Toaletten ska också byggas ihop med en pumpstation som flyttas från annan plats. På ena gaveln

 11. Nu drar mobilitetsveckan igång

  Nu drar mobilitetsveckan igång Idag börjar Europeiska mobilitetsveckan, tidigare Trafikantveckan, där Nynäshamns kommun återigen medverkar som en del av ett större hållbarhetsarbete. Under veckan kommer kommunen informera och uppmuntra kommuninvånare

 12. Nya fartgupp och asfaltering på Centralgatan

  Nya fartgupp och asfaltering på Centralgatan Vecka 37 påbörjar vi arbetet med att byta ut fartguppen på Centralgatan inför kommande asfaltering. De befintliga fartguppen har satt sig vilket gör att de behöver bytas ut till en stadigare modell.

 13. Containrar för fallfrukt i Nynäshamn

  Containrar för fallfrukt i Nynäshamn Mellan 16 augusti och 21 oktober finns det fyra containrar där du kan slänga din fallfrukt. Det är fjärde året i rad som Nynäshamns kommun ställer ut containrarna för att fortsätta minska antalet vildsvin i

 14. Eldningsförbud upphör – men eldning avrådes fortfarande

  Eldningsförbud upphör – men eldning avrådes fortfarande Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 14.00 lördag 7 augusti 2021. Bedömningen att häva eldningsförbudet är

 15. Fortsatt avrådan från bad i Stora Vika

  Fortsatt avrådan från bad i Stora Vika Nu har provsvaren som togs den 21/7 från vattnet vid Marsta badplats kommit och de visar förhöjda E.coli bakteriehalter. Därför avråder Nynäshamns kommun från bad tills vidare. Om vad de förhöjda

 16. Tips för hållbar vattenanvändning i trädgården

  Tips för hållbar vattenanvändning i trädgården Varma sommardagar är det extra viktigt att vara sparsam med vattnet, framförallt i trädgården där det kan gå åt mycket vatten. Om alla hjälps åt kan vi tillsammans spara mycket vatten och se till att det

 17. Avrådan från bad i Stora Vika

  Avrådan från bad i Stora Vika Vattnet vid Marsta badplats visar på förhöjda bakteriehalter. Därför avråder Nynäshamns kommun från bad tills vidare. Nya prover tas i morgon onsdag. Vad de förhöjda bakteriehalterna beror på är i dagsläget oklart.

 18. Informationskväll för boende runt Västra Styran 31 augusti

  Informationskväll för boende runt Västra Styran 31 augusti Kommunen arbetar just nu med ett lokalt åtgärdsprogram för sjön Västra Styran. Arbetet ska främst ge bättre kunskap om källorna till övergödningen samt vilka åtgärder som behöver genomföras.

 19. Bad avrådes i en vik i Muskan

  Bad avrådes i en vik i Muskan I samband med anläggande av ny badplats har det i en undersökning framkommit att sjöbotten i en vik i Muskan är förorenad. Eftersom dessa föroreningar kan röras upp vid bad avråder vi från att bada där som en

 20. Åtgärder för att förebygga att afrikansk svinpest når Sverige

  Åtgärder för att förebygga att afrikansk svinpest når Sverige På uppmaning av Länsstyrelsen Stockholm, Jordbruksverket och SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) vill vi informera om åtgärder för att förebygga att afrikansk svinpest ska nå Sverige

 21. Nynäshamn får statligt servicekontor

  Nynäshamn får statligt servicekontor Regeringen har beslutat att Nynäshamn ska få ett statligt servicekontor. Representanter från Nynäshamns kommun och Statens servicekontor har haft ett första möte för att planera för det nya kontoret som ska hjälpa

 22. Tyck till om förslag på ny VA-plan

  Tyck till om förslag på ny VA-plan Färre områden än vad som tidigare planerats ska få kommunalt vatten och avlopp. Det står i kommunens förslag på ny VA-plan. Den 28 juni-15 september kan sakägare och andra intressenter tycka till om förslaget.

 23. Får vi presentera "Vågbron"?

  Får vi presentera "Vågbron"? Den nya bron över väg 73 mellan Hammarhagen och Kalvö är nu döpt. Hela 63 namnförslag lämnades in och på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i juni korades det nya namnet "Vågbron". Två personer lämnade in namnförslaget

 24. Nu drar projektet Hållbar utveckling igång på allvar

  Nu drar projektet Hållbar utveckling igång på allvar Nu drar projektet Hållbar utveckling igång med full kraft. Europeiska socialfonden har beviljat pengar till den så kallade genomförandefasen så nu rivstartar arbetet med flera konkreta åtgärder som

 25. Ett steg närmare ny skola i Ösmo

  Ett steg närmare ny skola i Ösmo Den skola som ska ersätta Vanstaskolan i Ösmo kan placeras intill Ösmo idrottsplats. Om placeringen är lämplig ska utredas i ny detaljplan. Kommunstyrelsen har beslutat att beställa en detaljplan för ny skola i Ösmo

 26. Trygghetsvärdar för ökad trygghet på tågen

  Trygghetsvärdar för ökad trygghet på tågen Då den upplevda otryggheten har ökat på pendeltågen och vid stationerna i Nynäshamns kommun har Trafikförvaltningen nu satt in extra resurser i form av trygghetsvärdar på tågen sträckan Nynäshamn - Ösmo.

 27. Kommunstyrelsen beslutade om inriktning för ny översiktsplan

  Kommunstyrelsen beslutade om inriktning för ny översiktsplan Kommunens nuvarande översiktsplan antogs 2012 och nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Under onsdagens sammanträde tog kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut för den nya

 28. Nu avråds det från eldning

  Nu avråds det från eldning Räddningstjänsterna i Stockholms län, Uppsala län och Sörmlandskusten har beslutat om att avråda från eldning. Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd mellan räddningstjänsterna. Beslutet fattades

 29. Trädfällning på grund av granbarkborre

  Granbarkborrens angrepp norr om Segersäng. Trädfällning på grund av granbarkborre Med start den 10 juni avverkar vi skog vid Segersäng (väster om järnvägen) och i skogen mot Muskan. När det är klart fortsätter vi i norra delen av Landfjärden.

 30. Tyck till om ändring av detaljplan för Sorunda brandstation

  Tyck till om ändring av detaljplan för Sorunda brandstation Sorunda brandstation behöver byggas ut, men för att göra det krävs en ändring av detaljplanen. Den 1-22 juni kan sakägare och andra intressenter tycka till om förslaget på ny detaljplan.

 31. Provresultat för jord och vattenprover i samband med branden i Kagghamra

  Provresultat för jord och vattenprover i samband med branden i Kagghamra I början av maj tog Nynäshamns kommun, jordprover samt vattenprover ur brunn och det första preliminära utlåtandet påvisar goda resultat av mätningarna. I det första preliminära

 32. Workshop med PRO

  Workshop med PRO Under onsdagen samlades representanter för kommunens olika PRO-föreningar för att diskutera kommunens utveckling inom ramen för visionsarbetet. Dialogmötet ägde rum (med smittsäkert avstånd) i PRO:s lokaler i Nynäshamn och kretsade

 33. Workshop för Vision 2040

  Workshop för Vision 2040 Workshop Vision Nynäshamns kommun 2040. Under tisdagskvällen möttes några Nynäshamnsbor för att delta i en workshop kring Vision 2040 för Nynäshamns kommun. Engagemanget hos deltagarna var högt och de var rörande överens om

 34. Nya parkeringsavgifter ska göra hamnområdet mer tillgängligt

  Nya parkeringsavgifter ska göra hamnområdet mer tillgängligt Från 1 maj 2021 gäller nya parkeringsavgifter i hamnområdet. Syftet är att göra området mer tillgängligt för fler. Hamnområdet i Nynäshamn är ett attraktivt besöksmål på somrarna. Här

 35. Missfärgat vatten på Fågelgatan

  Missfärgat vatten på Fågelgatan Dricksvattnet på Fågelgatan i Nynäshamn är missfärgat. Vi arbetar med att lösa problemet. Under tiden kommer en dricksvattentank att ställas ut vid vändplanen ovanför Fågelgatan 21. Spolning av ledningarna kommer att

 36. Dagvattendamm ska byggas vid Vansta industriområde

  Dagvattendamm ska byggas vid Vansta industriområde Kommunen ska återuppta arbetet med att planera och iordningställa en dagvattendamm i anslutning till Vansta industriområde. Det har kommunstyrelsen beslutat. Kommunen arbetade tidigare för en

 37. Ändringar i rekommendationen om luftrenare för boende nära Kagghamra

  Ändringar i rekommendationen om luftrenare för boende nära Kagghamra Om du bor mer än en kilometer från brandplatsen i Kagghamra behöver du inte längre använda luftrenare i hemmet. Det meddelar nu Botkyrka kommuns kontakt professor Tom Bellander på

 38. Ny möjlighet till dialogmöten

  Ny möjlighet till dialogmöten Vision 2040 fortsätter att skapa engagemang! Tack för era bidrag och fortsätt gärna att engagera er i hur ni vill att Nynäshamns kommun ska se ut 2040. Ett sätt är att anmäla sig till ett av två återstående dialogmöten.

 39. Förändringar i kommunens taxor föreslås

  Förändringar i kommunens taxor föreslås Den 27 april beslutade samhällsbyggnadsnämnden om att föreslå förändrade avgifter för bland annat vatten och avlopp, bygglov och felparkeringar. Beslut fattas av kommunfullmäktige i juni. Höjning av VA-taxan

 40. Nya provresultat från jord och vatten i Kagghamra

  Nya provresultat från jord och vatten i Kagghamra Nu har Botkyrka kommun fått analysrapporten efter provtagning av jord och vatten i området närmast brandplatsen i Kagghamra. Provresultaten indikerar en begränsad miljöpåverkan efter branden.

 41. Var med och döp nya bron över väg 73

  Var med och döp nya bron över väg 73 Till och med den 30 april kunde alla vara med och lämna namnförslag för den nya bron som går över väg 73 mellan Hammarhagen och Kalvö. Stort tack till alla namnförslag, det har kommit in nästan 60 stycken. Nu ska

 42. Rekordintresse för skräpplockning

  Rekordintresse för skräpplockning Vecka 17 kommer det att plockas skräp som aldrig förr i Nynäshamns kommun. Åtminstone är det rekordantal i anmälningar från förskolor och skolor till skräpplockardagarna. – Ja, cirka 3 700 barn och elever kommer att

 43. Tyck till om ny trafik- och mobilitetsstrategi

  Tyck till om ny trafik- och mobilitetsstrategi Kommunen arbetar just nu på en ny trafik- och mobilitetsstrategi med fokus på ett hållbart transportsystem där gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. Till och med den 16 maj kan allmänheten tycka

 44. De proverna tar kommunen med anledning av branden i Kagghamra

  De proverna tar kommunen med anledning av branden i Kagghamra Nynäshamns kommun ska ta tre olika prover med anledning av branden i Kagghamra i Botkyrka kommun: grundvattenprov, markprov och ytvattenprov. Nynäshamns kommun gör just nu en upphandling

 45. Räddningstjänstens insats vid Kagghamra avslutas

  Räddningstjänstens insats vid Kagghamra avslutas Södertörns brandförsvarsförbund avslutar i dag torsdag räddningsinsatsen vid avfallshögen i Kagghamra. I samband med det informeras markägaren och verksamhetsutövaren om behovet av fortsatta åtgärder.

 46. Källberga kan få ännu fler bostäder

  Källberga kan få ännu fler bostäder I Källberga har bygget av flera hundra nya bostäder precis startat. Nu föreslår byggaktören att området byggs ut ännu mer. I Källberga planeras för ett helt nytt bostadsområde som fullt utbyggt kommer att rymma

 47. Extra klimatsmart vecka i skolmatsalarna

  Extra klimatsmart vecka i skolmatsalarna Inspirerade av Världsnaturfondens One planet plate satsar kommunens skolkök den här veckan lite extra på att erbjuda måltider som tar hänsyn till klimatet och den biologiska mångfalden. Vegetarisk cowboysoppa

 48. Inriktningsbeslut för Landfjärden väntas

  Inriktningsbeslut för Landfjärden väntas Planerna för Landfjärden har varierat. Den 18 mars väntas kommunstyrelsen fatta ett inriktningsbeslut för kommande utveckling. Planerna för Landfjärden har under de senaste tio åren varierat. Sedan 2008 råder

 49. Resultatet från mätning av gaser från Kagghamra

  Resultatet från mätning av gaser från Kagghamra Botkyrka kommun har nu fått resultatet av mätningarna av så kallade flyktiga organiska ämnen i röken från branden i Kagghamra. Här kan du ta del av resultatet. För cirka 5 veckor sedan lät Botkyrka

 50. Lukt från Nynas vecka åtta

  Lukt från Nynas vecka åtta Nynas AB meddelar att under vecka åtta kan det en av dagarna förekomma lukt som känns utanför oljeraffinaderiets område. Företaget ska byta ett filter och vid arbetet finns det en risk att det uppstår en lukt som eventuellt