E-tjänster som matchar din sökning
 1. Tips för hållbar vattenanvändning i trädgården

  Tips för hållbar vattenanvändning i trädgården Varma sommardagar är det extra viktigt att vara sparsam med vattnet, framförallt i trädgården där det kan gå åt mycket vatten. Om alla hjälps åt kan vi tillsammans spara mycket vatten och se till att det

 2. Avrådan från bad i Stora Vika

  Avrådan från bad i Stora Vika Vattnet vid Marsta badplats visar på förhöjda bakteriehalter. Därför avråder Nynäshamns kommun från bad tills vidare. Nya prover tas i morgon onsdag. Vad de förhöjda bakteriehalterna beror på är i dagsläget oklart.

 3. Informationskväll för boende runt Västra Styran 31 augusti

  Informationskväll för boende runt Västra Styran 31 augusti Kommunen arbetar just nu med ett lokalt åtgärdsprogram för sjön Västra Styran. Arbetet ska främst ge bättre kunskap om källorna till övergödningen samt vilka åtgärder som behöver genomföras.

 4. Bad avrådes i en vik i Muskan

  Bad avrådes i en vik i Muskan I samband med anläggande av ny badplats har det i en undersökning framkommit att sjöbotten i en vik i Muskan är förorenad. Eftersom dessa föroreningar kan röras upp vid bad avråder vi från att bada där som en

 5. Åtgärder för att förebygga att afrikansk svinpest når Sverige

  Åtgärder för att förebygga att afrikansk svinpest når Sverige På uppmaning av Länsstyrelsen Stockholm, Jordbruksverket och SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) vill vi informera om åtgärder för att förebygga att afrikansk svinpest ska nå Sverige

 6. Nynäshamn får statligt servicekontor

  Nynäshamn får statligt servicekontor Regeringen har beslutat att Nynäshamn ska få ett statligt servicekontor. Representanter från Nynäshamns kommun och Statens servicekontor har haft ett första möte för att planera för det nya kontoret som ska hjälpa

 7. Tyck till om förslag på ny VA-plan

  Tyck till om förslag på ny VA-plan Färre områden än vad som tidigare planerats ska få kommunalt vatten och avlopp. Det står i kommunens förslag på ny VA-plan. Den 28 juni-15 september kan sakägare och andra intressenter tycka till om förslaget.

 8. Får vi presentera "Vågbron"?

  Får vi presentera "Vågbron"? Den nya bron över väg 73 mellan Hammarhagen och Kalvö är nu döpt. Hela 63 namnförslag lämnades in och på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i juni korades det nya namnet "Vågbron". Två personer lämnade in namnförslaget

 9. Nu drar projektet Hållbar utveckling igång på allvar

  Nu drar projektet Hållbar utveckling igång på allvar Nu drar projektet Hållbar utveckling igång med full kraft. Europeiska socialfonden har beviljat pengar till den så kallade genomförandefasen så nu rivstartar arbetet med flera konkreta åtgärder som

 10. Ett steg närmare ny skola i Ösmo

  Ett steg närmare ny skola i Ösmo Den skola som ska ersätta Vanstaskolan i Ösmo kan placeras intill Ösmo idrottsplats. Om placeringen är lämplig ska utredas i ny detaljplan. Kommunstyrelsen har beslutat att beställa en detaljplan för ny skola i Ösmo

 11. Trygghetsvärdar för ökad trygghet på tågen

  Trygghetsvärdar för ökad trygghet på tågen Då den upplevda otryggheten har ökat på pendeltågen och vid stationerna i Nynäshamns kommun har Trafikförvaltningen nu satt in extra resurser i form av trygghetsvärdar på tågen sträckan Nynäshamn - Ösmo.

 12. Kommunstyrelsen beslutade om inriktning för ny översiktsplan

  Kommunstyrelsen beslutade om inriktning för ny översiktsplan Kommunens nuvarande översiktsplan antogs 2012 och nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Under onsdagens sammanträde tog kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut för den nya

 13. Flytt av pumpstation och ny toalett i hamnen

  Flytt av pumpstation och ny toalett i hamnen Intill Nynäshamns pendeltågsstation vid infarten till Nynäshamns hamn ska det byggas en ny offentlig toalett. Toaletten ska också byggas ihop med en pumpstation som flyttas från annan plats. Status på

 14. Lågt vattentryck i norra Nynäshamn tisdag 22 juni

  Lågt vattentryck i norra Nynäshamn tisdag 22 juni Den 22 juni klockan 9-11 testas sprinklersystemet på Sjötelegrafen. Det kan innebära lågt vattentryck i de norra delarna av Nynäshamn. Orsaken är att mycket vatten tas ut på en gång. Det kommer också

 15. Nu avråds det från eldning

  Nu avråds det från eldning Räddningstjänsterna i Stockholms län, Uppsala län och Sörmlandskusten har beslutat om att avråda från eldning. Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd mellan räddningstjänsterna. Beslutet fattades

 16. Trädfällning på grund av granbarkborre

  Granbarkborrens angrepp norr om Segersäng. Trädfällning på grund av granbarkborre Med start den 10 juni avverkar vi skog vid Segersäng (väster om järnvägen) och i skogen mot Muskan. När det är klart fortsätter vi i norra delen av Landfjärden.

 17. Tyck till om ändring av detaljplan för Sorunda brandstation

  Tyck till om ändring av detaljplan för Sorunda brandstation Sorunda brandstation behöver byggas ut, men för att göra det krävs en ändring av detaljplanen. Den 1-22 juni kan sakägare och andra intressenter tycka till om förslaget på ny detaljplan.

 18. Provresultat för jord och vattenprover i samband med branden i Kagghamra

  Provresultat för jord och vattenprover i samband med branden i Kagghamra I början av maj tog Nynäshamns kommun, jordprover samt vattenprover ur brunn och det första preliminära utlåtandet påvisar goda resultat av mätningarna. I det första preliminära

 19. Workshop med PRO

  Workshop med PRO Under onsdagen samlades representanter för kommunens olika PRO-föreningar för att diskutera kommunens utveckling inom ramen för visionsarbetet. Dialogmötet ägde rum (med smittsäkert avstånd) i PRO:s lokaler i Nynäshamn och kretsade

 20. Workshop för Vision 2040

  Workshop för Vision 2040 Workshop Vision Nynäshamns kommun 2040. Under tisdagskvällen möttes några Nynäshamnsbor för att delta i en workshop kring Vision 2040 för Nynäshamns kommun. Engagemanget hos deltagarna var högt och de var rörande överens om

 21. Nya parkeringsavgifter ska göra hamnområdet mer tillgängligt

  Nya parkeringsavgifter ska göra hamnområdet mer tillgängligt Från 1 maj 2021 gäller nya parkeringsavgifter i hamnområdet. Syftet är att göra området mer tillgängligt för fler. Hamnområdet i Nynäshamn är ett attraktivt besöksmål på somrarna. Här

 22. Missfärgat vatten på Fågelgatan

  Missfärgat vatten på Fågelgatan Dricksvattnet på Fågelgatan i Nynäshamn är missfärgat. Vi arbetar med att lösa problemet. Under tiden kommer en dricksvattentank att ställas ut vid vändplanen ovanför Fågelgatan 21. Spolning av ledningarna kommer att

 23. Dagvattendamm ska byggas vid Vansta industriområde

  Dagvattendamm ska byggas vid Vansta industriområde Kommunen ska återuppta arbetet med att planera och iordningställa en dagvattendamm i anslutning till Vansta industriområde. Det har kommunstyrelsen beslutat. Kommunen arbetade tidigare för en

 24. Ändringar i rekommendationen om luftrenare för boende nära Kagghamra

  Ändringar i rekommendationen om luftrenare för boende nära Kagghamra Om du bor mer än en kilometer från brandplatsen i Kagghamra behöver du inte längre använda luftrenare i hemmet. Det meddelar nu Botkyrka kommuns kontakt professor Tom Bellander på

 25. Ny möjlighet till dialogmöten

  Ny möjlighet till dialogmöten Vision 2040 fortsätter att skapa engagemang! Tack för era bidrag och fortsätt gärna att engagera er i hur ni vill att Nynäshamns kommun ska se ut 2040. Ett sätt är att anmäla sig till ett av två återstående dialogmöten.

 26. Förändringar i kommunens taxor föreslås

  Förändringar i kommunens taxor föreslås Den 27 april beslutade samhällsbyggnadsnämnden om att föreslå förändrade avgifter för bland annat vatten och avlopp, bygglov och felparkeringar. Beslut fattas av kommunfullmäktige i juni. Höjning av VA-taxan

 27. VA-arbeten längs Centralgatan

  VA-arbeten längs Centralgatan Arbete med att renovera kommunens VA-ledningar pågår och nu har turen kommit till Centralgatan på sträckan mellan Vårfruvägen och Lokmannavägen. Arbetet kommer att pågå till slutet av juni och det kommer periodvis att

 28. Renovering av VA-ledningar längs Skolgatan

  Renovering av VA-ledningar längs Skolgatan Under vecka 17 påbörjas ledningsarbete längs Skolgatan på sträckan mellan Nynäsvägen och Vikingavägen. Arbeten kommer att pågå under våren och sommaren och innebär begränsad framkomlighet. Arbetet är en del

 29. Nya provresultat från jord och vatten i Kagghamra

  Nya provresultat från jord och vatten i Kagghamra Nu har Botkyrka kommun fått analysrapporten efter provtagning av jord och vatten i området närmast brandplatsen i Kagghamra. Provresultaten indikerar en begränsad miljöpåverkan efter branden.

 30. Var med och döp nya bron över väg 73

  Var med och döp nya bron över väg 73 Till och med den 30 april kunde alla vara med och lämna namnförslag för den nya bron som går över väg 73 mellan Hammarhagen och Kalvö. Stort tack till alla namnförslag, det har kommit in nästan 60 stycken. Nu ska

 31. Rekordintresse för skräpplockning

  Rekordintresse för skräpplockning Vecka 17 kommer det att plockas skräp som aldrig förr i Nynäshamns kommun. Åtminstone är det rekordantal i anmälningar från förskolor och skolor till skräpplockardagarna. – Ja, cirka 3 700 barn och elever kommer att

 32. Planerad vattenavstängning på Backlura

  Planerad vattenavstängning på Backlura Torsdag den 15 april stängs vattnet av på Backluravägen 19-36. Orsaken är planerade VA-arbeten. Vattnet kommer att vara avstängt från 13.00 till cirka 16.00. Berörda hushåll kommer att få information om

 33. Tyck till om ny trafik- och mobilitetsstrategi

  Tyck till om ny trafik- och mobilitetsstrategi Kommunen arbetar just nu på en ny trafik- och mobilitetsstrategi med fokus på ett hållbart transportsystem där gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. Till och med den 16 maj kan allmänheten tycka

 34. Filminspelning i Alhagens våtmark

  Filminspelning i Alhagens våtmark Lördagen den 17 april klockan 00.00-03.30 kommer ett filmbolag att spela in en musikvideo i Alhagens våtmark. De kommer bland annat att använda drönare och strålkastare. Kontakt Kontaktcenter 08-520 680 00

 35. Delar av Nynäsvägen stängs av 15 och 29 april

  Delar av Nynäsvägen stängs av 15 och 29 april På grund av vägarbete på Nynäsvägen måste vi stänga av delar av Nynäsvägen helt några timmar på natten den 15 och 29 april. 15 april klockan 20.00 - 16 april klockan 06.00. Avstängt i korsningen

 36. De proverna tar kommunen med anledning av branden i Kagghamra

  De proverna tar kommunen med anledning av branden i Kagghamra Nynäshamns kommun ska ta tre olika prover med anledning av branden i Kagghamra i Botkyrka kommun: grundvattenprov, markprov och ytvattenprov. Nynäshamns kommun gör just nu en upphandling

 37. Provtagning vid Muskan

  Provtagning vid Muskan 6-9 april utförs provtagning av sjöbotten vid Muskan i Ösmo. Provtagningen kommer att ske dagtid i viken vid Sköndalsvägen och utförs från strandkaten och från båt. De som utför provtagningen har varselkläder på sig. Arbetet är

 38. Räddningstjänstens insats vid Kagghamra avslutas

  Räddningstjänstens insats vid Kagghamra avslutas Södertörns brandförsvarsförbund avslutar i dag torsdag räddningsinsatsen vid avfallshögen i Kagghamra. I samband med det informeras markägaren och verksamhetsutövaren om behovet av fortsatta åtgärder.

 39. Källberga kan få ännu fler bostäder

  Källberga kan få ännu fler bostäder I Källberga har bygget av flera hundra nya bostäder precis startat. Nu föreslår byggaktören att området byggs ut ännu mer. I Källberga planeras för ett helt nytt bostadsområde som fullt utbyggt kommer att rymma

 40. Extra klimatsmart vecka i skolmatsalarna

  Extra klimatsmart vecka i skolmatsalarna Inspirerade av Världsnaturfondens One planet plate satsar kommunens skolkök den här veckan lite extra på att erbjuda måltider som tar hänsyn till klimatet och den biologiska mångfalden. Vegetarisk cowboysoppa

 41. Spolning av ledningar kan ge missfärgat vatten

  Spolning av ledningar kan ge missfärgat vatten 23-24 mars spolas ledningarna på Odins väg och delar av Fröjas väg, Sigyns väg, Heimdalsvägen 11 och 13 och Idunvägen i Nynäshamn. Vattnet kommer att stängas av och efter avstängningen kan det vara

 42. Inriktningsbeslut för Landfjärden väntas

  Inriktningsbeslut för Landfjärden väntas Planerna för Landfjärden har varierat. Den 18 mars väntas kommunstyrelsen fatta ett inriktningsbeslut för kommande utveckling. Planerna för Landfjärden har under de senaste tio åren varierat. Sedan 2008 råder

 43. Resultatet från mätning av gaser från Kagghamra

  Resultatet från mätning av gaser från Kagghamra Botkyrka kommun har nu fått resultatet av mätningarna av så kallade flyktiga organiska ämnen i röken från branden i Kagghamra. Här kan du ta del av resultatet. För cirka 5 veckor sedan lät Botkyrka

 44. VA-arbete på Vaktbergsvägen

  VA-arbete på Vaktbergsvägen Under mars utför kommunen VA-arbeten längs Vaktbergsvägen. Kommunen utför VA-arbeten på Vaktbergsvägen i höjd med nummer 26-28. Under arbetet är en grävmaskin och en rörläggare på plats. Vid vissa tillfällen kan det

 45. Garage stängt måndag förmiddag

  Garage stängt måndag förmiddag Måndag 19 februari klockan 05-12 är parkeringsgaraget Valkyrian vid Stadshusplatsen i Nynäshamn stängt. Under den tiden går det inte att komma ut eller in med bilen. Anledningen är att garaget ska klottersaneras.

 46. Lukt från Nynas vecka åtta

  Lukt från Nynas vecka åtta Nynas AB meddelar att under vecka åtta kan det en av dagarna förekomma lukt som känns utanför oljeraffinaderiets område. Företaget ska byta ett filter och vid arbetet finns det en risk att det uppstår en lukt som eventuellt

 47. Vattenläcka på Grönviksvägen och Nygatan

  Vattenläcka på Grönviksvägen och Nygatan Delar av Grönviksvägen och Nygatan i Nynäshamn är utan vatten på grund av en vattenläcka. Grönviksvägen är också avstängd för trafik på den aktuella sträckan. Det är Nygatan samt Grönviksvägen på sträckningen

 48. Nu finns resultat från luftmätningar i Stutby och Segersäng

  Nu finns resultat från luftmätningar i Stutby och Segersäng Med anledning av branden i Kagghamra i Botkyrka har Nynäshamns kommun satt upp två egna luftmätare. Resultaten visar på mycket låga halter av så kallade partiklar. Botkyrkas mätningar

 49. Vattenläcka påverkar del av norra Nynäshamn

  Vattenläcka påverkar del av norra Nynäshamn På grund av en vattenläcka kommer vattnet att stängas av på Konsul Johnsons väg, Bäckvägen, Gymnasiet och Nynäs Gods cirka klockan 16 idag. Områdena Backlura och Källsmo kan få lågt vattentryck och

 50. Räddningstjänstens arbete har minskat röken från branden i Kagghamra

  Räddningstjänstens arbete har minskat röken från branden i Kagghamra Nu har Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) täckt stora delar av avfallshögen i Kagghamra i Botkyrka kommun med sand och röken har minskat avsevärt. Samtidigt förbereder Botkyrka