E-tjänster som matchar din sökning
 1. Pär Olsson blir ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen

  Pär Olsson blir ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen Nu är det klart att det blir Pär Olsson som blir ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Nynäshamns kommun. Han kommer närmast från Haninge kommun där han arbetat som

 2. Inriktningsbeslut fattat om att satsa på ny skola i Sorunda

  Inriktningsbeslut fattat om att satsa på ny skola i Sorunda Barn- och utbildningsnämnden har nu tagit ställning till den förstudie om framtida skolplatser i Sorunda som har beställts från kommunstyrelseförvaltningen. Beslutet blev att man förespråkar

 3. Förändring i indelning av rektorsområden

  Förändring i indelning av rektorsområden Från och med kommande årsskifte sker en förändring av indelningen i rektorsområden avseende skolorna i Ösmo respektive Viaskolan. Det fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om under onsdagen. I likhet med

 4. Matcraft i Minecraft lär elever om framtidens mat

  Matcraft i Minecraft lär elever om framtidens mat Hållbarhet och matens betydelse är något vi blir allt mer medvetna om, och vem vill inte hjälpa sitt barn att välja och äta nyttigt? Studenter från Berghs School of Communications genomför tillsammans

 5. Förvaltningschefen kommenterar sista rankningen av skolkommuner

  Förvaltningschefen kommenterar sista rankningen av skolkommuner För sista gången har Lärarförbundet presenterat sin rankning för Bästa skolkommun och precis som förra året är Övertorneå i topp. Nynäshamn hamnar på 287:e plats, att jämföra med 273:e

 6. Finska skolan kanske bäst i världen och Nynäshamns gymnasium hänger gärna på

  Finska skolan kanske bäst i världen och Nynäshamns gymnasium hänger gärna på Hur kan den finska skolmodellen bidra till att Finland ses som bäst i världen? Det är inget nytt och vi är vana vid att höra om höga resultat och hur bra eleverna i den

 7. Ung Fritid gör specialsatsning i Sorunda

  Bild inifrån ett av rummen i Vita villan, som inretts i retrostil. Ung Fritid gör specialsatsning i Sorunda Förra månaden återöppnades kommunens fritidsgårdar och det var då även lite av smygstart för Vita villan i Sorunda, där även kulturskolan har

 8. RS-viruset – familjer med spädbarn rekommenderas hålla äldre syskon hemma från förskola

  RS-viruset – familjer med spädbarn rekommenderas hålla äldre syskon hemma från förskola På grund av spridningen av RS-virus har Region Stockholm gått ut med en rekommendation om att hålla förskolebarn hemma om man i familjen också har spädbarn. Här

 9. Fyra smarta tjejer från Nynäshamns gymnasium åkte till Lund

  Fyra smarta tjejer från Nynäshamns gymnasium åkte till Lund För en vecka sedan antog fyra tjejer från Nynäshamns gymnasium utmaningen att åka till Lund för att delta och tävla på ett matematik- och programmeringsläger för tjejer och ickebinära.

 10. Profilverksamhet föreslås tas över av kultur och fritid

  Profilverksamhet föreslås tas över av kultur och fritid Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att på sikt upphöra med profilutbildningar i idrott inom grundskolan. I stället uppmanas kultur- och fritidsnämnden att satsa på olika aktiviteter för

 11. Kullsta förskola och Svandammsskolan kan få hållbarhetspris

  En elevteckning från Svandammsskolan med tydligt budskap om att inte skräpa ner. Kullsta förskola och Svandammsskolan kan få hållbarhetspris Fantastiskt nog har Nynäshamns kommun i år såväl en förskola som en skola nominerad till Grön Flagg-pris för

 12. EU-stöd ett lyft för kommunens förskolor

  Tina Persson ses här introducera projektet för pedagogerna som ska resa till Reggio Emilia i maj. EU-stöd ett lyft för kommunens förskolor Nynäshamns kommunala förskoleverksamhet har ansökt och blivit beviljat deltagande i EU-projektet Erasmus+. –

 13. Kolla in aktiviteterna på höstlovet

  Kolla in aktiviteterna på höstlovet Under höstlovet vecka 44 kommer det för eleverna att finnas massor av gratis aktiviteter, som vanligt ordnade i samarbete mellan kommunen och det lokala föreningslivet. Det blir två dagars bad med hinderbanan på

 14. Föreningar bjuds in till nattvandring

  Föreningar bjuds in till nattvandring Föreningar i Nynäshamns kommun bjuds nu in att ansöka om att nattvandra i Nynäshamn, Sorunda och Ösmo. Klubbkassan kan då stärkas via nattvandringsbidrag. Syftet med bidraget är att stärka intresset för

 15. Angående vaccination i skolorna

  Angående vaccination i skolorna Nu är det på gång med vaccination mot covid-19 i skolorna för åldersgruppen 12-15 år, till att börja med i lite mindre skala. Vaccineringen sker i samarbete mellan länsstyrelsen, Region Stockholm och kommunerna.

 16. Kulturskolan och Ung Fritid har en Sorundavilla ihop

  Gitarrlärarna Kenneth Burman och David Janglöv från kulturskolan samt fritidsledarna Anna Rutberg och Lisa Höglund från Ung Fritid utanför Vita villan. Kulturskolan och Ung Fritid har en Sorundavilla ihop Kulturskolan har redan flyttat in och nu är

 17. Förvaltningschefen om arbetet med covidfrågan för förskola och skola

  Förvaltningschefen om arbetet med covidfrågan för förskola och skola Det märks en smittspridning gällande covid-19 bland barn/elever i förskolor och skolor i hela Stockholmsregionen, inklusive Nynäshamns kommun. Här i kommunen sker all sådan

 18. Nynäshamns gymnasium utvecklar en modern lärmiljö

  Lena Birkmanis i den nyrenoverade kemisalen. Nynäshamns gymnasium utvecklar en modern lärmiljö Nynäshamns gymnasium stärker sin utbildning genom att utveckla undervisningen och anpassa lokalerna. Under året som har gått har det blivit renoverat i

 19. Starttider för respektive skola när läsåret börjar

  Starttider för respektive skola när läsåret börjar Höstterminen drar i gång onsdag 18 augusti för skolorna i Nynäshamns kommun. Här kan ni se vad som gäller för respektive skola under första dagen. Nynäshamns skolor välkomnar naturligtvis både nya

 20. Gymnasiebehörigheten oförändrad trots pandemin

  Gymnasiebehörigheten oförändrad trots pandemin Trots påverkan av pandemin nådde årets niondeklassare i Nynäshamns kommun ungefär samma nivå av gymnasiebehörighet som årskullen innan. Det visar preliminär statistik som räknats fram internt. – Med

 21. Ett steg närmare ny skola i Ösmo

  Ett steg närmare ny skola i Ösmo Den skola som ska ersätta Vanstaskolan i Ösmo kan placeras intill Ösmo idrottsplats. Om placeringen är lämplig ska utredas i ny detaljplan. Kommunstyrelsen har beslutat att beställa en detaljplan för ny skola i Ösmo

 22. Trots pandemin – viss ökning av andelen elever som tog gymnasieexamen

  Trots pandemin – viss ökning av andelen elever som tog gymnasieexamen Andelen avgångselever som tog gymnasieexamen på Nynäshamns gymnasium ökade något detta läsåret, trots påverkan av pandemin som har lett till en hel del fjärrundervisning. I år var

 23. Påminnelse om ansökan av skolskjuts

  Påminnelse om ansökan av skolskjuts Som vi tidigare berättat om måste numera alla som önskar skolskjuts ansöka om det inför varje nytt läsår. Men det saknas ännu en del ansökningar jämfört med hur många som haft skolskjuts tidigare år, varför vi nu

 24. Uppropstider för läsåret 2021/2022

  Uppropstider för läsåret 2021/2022 Ett välförtjänt sommarlov pågår än, men här går det att se vilka starttider som gäller när höstterminen drar i gång onsdag 18 augusti. Nynäshamns skolor välkomnar då naturligtvis både nya och gamla elever. Med

 25. Över 500 000 kronor till Skapande skola

  Över 500 000 kronor till Skapande skola Nynäshamns kommun har sökt medel från Kulturrådet och ansökan har glädjande nog beviljats för läsåret 2021/2022. Nynäshamns grundskolor får 518 000 kronor för skapande verksamhet. – Det är en ökning jämfört med

 26. Ungdomsmottagningen och Ung Fritid på Nickstabadet

  Ungdomsmottagningens Marianne Grundell och Marjo Östling på Nickstabadet, där Ung Fritid redan fått upp tält och ställt släpvagn inför sommarlovet. Ungdomsmottagningen och Ung Fritid på Nickstabadet Under några dagar i sommar kommer

 27. Angående händelse i Ösmo

  Angående händelse i Ösmo Under torsdagseftermiddagen, kring 15.30-tiden, inträffade vad som förmodas vara en knivskärning i närheten av Vansta förskola. Det var en högstadieelev på Vanstaskolan som skadades och polisen utreder nu händelsen. Eleven

 28. Förstudie ger underlag inför fortsatt arbete med skolplan för Sorunda

  Förstudie ger underlag inför fortsatt arbete med skolplan för Sorunda Barn- och utbildningsnämnden lämnade 2020 en behovsanalys som lett till en förstudie kring möjligheter för framtida skolstruktur i Sorunda. Detta som ett sätt att bidra till en

 29. Sommarlovsprogrammet klart

  Sommarlovsprogrammet klart Trots påverkan av pandemin har kommunens kultur- och fritidsavdelning i samarbete med föreningslivet fått till ett omfattande sommarlovsprogram, med blandat utbud och där aktiviteterna är gratis. Här är vad som erbjuds:

 30. Beslut om investeringar i elevdatorer, inventarier till nya skollokaler och olika äskanden

  Beslut om investeringar i elevdatorer, inventarier till nya skollokaler och olika äskanden På barn- och utbildningens möte under onsdagen fattades det beslut att köpa in elevdatorer för 2,1 miljoner kronor. Ytterligare 1 miljon kronor läggs på att

 31. Strömavbrott leder till inställd undervisning på Sunnerbyskolan

  Strömavbrott leder till inställd undervisning på Sunnerbyskolan Till följd av strömavbrott efter en brand i ett elskåp ställs undervisningen in på Sunnerbyskolan i Sorunda i dag, måndag 24 maj. Strömavbrottet gör att varken belysning eller den i

 32. Stort intresse för nya YH-utbildningarna – söktrycket mycket högre än väntat

  Stort intresse för nya YH-utbildningarna – söktrycket mycket högre än väntat Intresset för de nya yrkeshögskoleutbildningarna på Campus Nynäshamn är stort. Särskilt många vill bli trädgårdsmästare och marintekniker. – Vi hade inte kunnat drömma om

 33. Campus Nynäshamn får statsbidrag till digitala anpassningar

  Campus Nynäshamn får statsbidrag till digitala anpassningar Specialpedagogiska skolmyndigheten har beslutat att bevilja Campus Nynäshamn ett statsbidrag på 1,1 miljoner kronor för nästa läsår, avseende projektet Digitala anpassningar. – Campus

 34. Statsbidrag till utvecklingsprojekt inom särskolan

  Statsbidrag till utvecklingsprojekt inom särskolan Grundsär- och gymnasiesärskolan Idun har beviljats 412 500 kronor i statsbidrag för ett utvecklingsprojekt med syfte att öka delaktighet och inflytande. Det är Specialpedagogiska skolmyndigheten som

 35. Stort statsbidrag till kulturskolan

  Stort statsbidrag till kulturskolan Nynäshamns kulturskola har genom Statens kulturråd beviljats ett statsbidrag på 745 200 kronor för det kommande läsåret. Det är mer än en fördubbling av tidigare års bidrag. – Vi är givetvis väldigt glada och

 36. Skolavslutningar i anpassad form även i år

  Skolavslutningar i anpassad form även i år Såväl Nynäshamns gymnasiums studentfirande som kommunens grundskolors avslutningar kommer i år precis som förra året att behöva anpassas utifrån rådande pandemi. – Det kommer tyvärr inte heller i år att bli

 37. Viss undervisning i Viaskolan placeras i Utsikten

  Viss undervisning i Viaskolan placeras i Utsikten Från och med starten av höstterminen är det planerat att Viaskolan börjar använda lokaler i Utsikten, där barn- och utbildningsförvaltningen redan hyr in sig med annan verksamhet. Nu finns i Utsiktens

 38. Rekordintresse för skräpplockning

  Rekordintresse för skräpplockning Vecka 17 kommer det att plockas skräp som aldrig förr i Nynäshamns kommun. Åtminstone är det rekordantal i anmälningar från förskolor och skolor till skräpplockardagarna. – Ja, cirka 3 700 barn och elever kommer att

 39. Förlängt ändrade vistelsetider i omsorg för vissa barn

  Förlängt ändrade vistelsetider i omsorg för vissa barn Med anledning av pågående pandemi har barn- och utbildningsnämnden via sitt arbetsutskott beslutat att ytterligare förlänga de tillfälligt ändrade vistelsetiderna inom förskola och pedagogisk

 40. Alla som önskar skolskjuts nästa läsår måste ansöka om det

  Alla som önskar skolskjuts nästa läsår måste ansöka om det 15 april startar ansökningstiden för skolskjuts gällande nästa läsår. Nytt från i år är att ansökan om skolskjuts ska lämnas in inför varje läsår under grundskoletiden. På sidan om skolskjuts

 41. Ingen undervisning på plats i Sorundaskolorna onsdag-torsdag

  Ingen undervisning på plats i Sorundaskolorna onsdag-torsdag På grund av smittspridning kommer inga lektioner att hållas i Kyrkskolan och Sunnerbyskolan onsdag och torsdag denna vecka. – Vi väljer att ta ett slags tidigt påsklov för att minska risken

 42. Extra klimatsmart vecka i skolmatsalarna

  Extra klimatsmart vecka i skolmatsalarna Inspirerade av Världsnaturfondens One planet plate satsar kommunens skolkök den här veckan lite extra på att erbjuda måltider som tar hänsyn till klimatet och den biologiska mångfalden. Vegetarisk cowboysoppa

 43. Nu går det att chatta med Ungdomsmottagningen

  Nu går det att chatta med Ungdomsmottagningen Nu finns det möjlighet för unga att chatta direkt med Ungdomsmottagningens kurator och barnmorska. – Vi väljer att starta chatten för att utöka tillgängligheten. Ungdomarna är så digitala via mobiler och

 44. Ansökan öppen för utbildning till grundskollärare via Campus Nynäshamn

  Ansökan öppen för utbildning till grundskollärare via Campus Nynäshamn Nu är ansökningsperioden i gång för den nya utbildningen till grundskollärare i samarbete mellan Campus Nynäshamn och Karlstads universitet. I höst startar lärarprogrammet på

 45. Driftstörning i Vklass

  Driftstörning i Vklass Uppdaterad information klockan 10.50. Under måndagsmorgonen och förmiddagen har en driftstörning lett till svårigheter att använda Vklass, lärplattformen för kommunens förskolor, grundskolor och fritidshem. Det fungerar nu att

 46. Fortsatt ändrade vistelsetider i omsorg för vissa barn

  Fortsatt ändrade vistelsetider i omsorg för vissa barn Till följd av pågående pandemi har barn- och utbildningsnämnden beslutat att förlänga de tillfälligt ändrade vistelsetiderna inom förskola och pedagogisk omsorg. Beslutet gäller barn med

 47. Fler avdelningar planeras på Hallängen

  Fler avdelningar planeras på Hallängen Barn- och utbildningsnämnden fattade på onsdagen beslut om att begära av kommunstyrelsen att få komplettera Hallängens förskola med ytterligare två avdelningar. Hallängens förskola i Ösmo har för närvarande fyra

 48. Ung Fritid har mycket på gång – närmast i Segersäng

  Ung Fritid har mycket på gång – närmast i Segersäng Ung Fritid fortsätter att utveckla sin verksamhet, som under pandemin bedrivs helt och hållet utomhus. Nu kan vi berätta lite mer om vad man i närtid har på gång för kommunens unga: En satsning på

 49. Råd inför sportlovet

  Råd inför sportlovet Under vecka 9 väntar ett välförtjänt sportlov för elever och personal i våra skolor. Men då samtidigt smittspridningen av covid-19 fortsätter att oroa har Folkhälsomyndigheten kommit med råd som alla rekommenderas att följa. Här

 50. Förstudie av skolplatser

  Förstudie av skolplatser I mars 2020 fattade barn- och utbildningsnämnden beslut att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra en förstudie av framtida behov av skolplatser i Sorunda. Denna förstudie inleds nu och förväntas bidra till en