E-tjänster som matchar din sökning
 1. Förvaltningschefen om arbetet med covidfrågan för förskola och skola

  Förvaltningschefen om arbetet med covidfrågan för förskola och skola Det märks en smittspridning gällande covid-19 bland barn/elever i förskolor och skolor i hela Stockholmsregionen, inklusive Nynäshamns kommun. Här i kommunen sker all sådan

 2. Nynäshamns gymnasium utvecklar en modern lärmiljö

  Lena Birkmanis i den nyrenoverade kemisalen. Nynäshamns gymnasium utvecklar en modern lärmiljö Nynäshamns gymnasium stärker sin utbildning genom att utveckla undervisningen och anpassa lokalerna. Under året som har gått har det blivit renoverat i

 3. Starttider för respektive skola när läsåret börjar

  Starttider för respektive skola när läsåret börjar Höstterminen drar i gång onsdag 18 augusti för skolorna i Nynäshamns kommun. Här kan ni se vad som gäller för respektive skola under första dagen. Nynäshamns skolor välkomnar naturligtvis både nya

 4. Gymnasiebehörigheten oförändrad trots pandemin

  Gymnasiebehörigheten oförändrad trots pandemin Trots påverkan av pandemin nådde årets niondeklassare i Nynäshamns kommun ungefär samma nivå av gymnasiebehörighet som årskullen innan. Det visar preliminär statistik som räknats fram internt. – Med

 5. Ett steg närmare ny skola i Ösmo

  Ett steg närmare ny skola i Ösmo Den skola som ska ersätta Vanstaskolan i Ösmo kan placeras intill Ösmo idrottsplats. Om placeringen är lämplig ska utredas i ny detaljplan. Kommunstyrelsen har beslutat att beställa en detaljplan för ny skola i Ösmo

 6. Trots pandemin – viss ökning av andelen elever som tog gymnasieexamen

  Trots pandemin – viss ökning av andelen elever som tog gymnasieexamen Andelen avgångselever som tog gymnasieexamen på Nynäshamns gymnasium ökade något detta läsåret, trots påverkan av pandemin som har lett till en hel del fjärrundervisning. I år var

 7. Påminnelse om ansökan av skolskjuts

  Påminnelse om ansökan av skolskjuts Som vi tidigare berättat om måste numera alla som önskar skolskjuts ansöka om det inför varje nytt läsår. Men det saknas ännu en del ansökningar jämfört med hur många som haft skolskjuts tidigare år, varför vi nu

 8. Uppropstider för läsåret 2021/2022

  Uppropstider för läsåret 2021/2022 Ett välförtjänt sommarlov pågår än, men här går det att se vilka starttider som gäller när höstterminen drar i gång onsdag 18 augusti. Nynäshamns skolor välkomnar då naturligtvis både nya och gamla elever. Med

 9. Över 500 000 kronor till Skapande skola

  Över 500 000 kronor till Skapande skola Nynäshamns kommun har sökt medel från Kulturrådet och ansökan har glädjande nog beviljats för läsåret 2021/2022. Nynäshamns grundskolor får 518 000 kronor för skapande verksamhet. – Det är en ökning jämfört med

 10. Ungdomsmottagningen och Ung Fritid på Nickstabadet

  Ungdomsmottagningens Marianne Grundell och Marjo Östling på Nickstabadet, där Ung Fritid redan fått upp tält och ställt släpvagn inför sommarlovet. Ungdomsmottagningen och Ung Fritid på Nickstabadet Under några dagar i sommar kommer

 11. Angående händelse i Ösmo

  Angående händelse i Ösmo Under torsdagseftermiddagen, kring 15.30-tiden, inträffade vad som förmodas vara en knivskärning i närheten av Vansta förskola. Det var en högstadieelev på Vanstaskolan som skadades och polisen utreder nu händelsen. Eleven

 12. Förstudie ger underlag inför fortsatt arbete med skolplan för Sorunda

  Förstudie ger underlag inför fortsatt arbete med skolplan för Sorunda Barn- och utbildningsnämnden lämnade 2020 en behovsanalys som lett till en förstudie kring möjligheter för framtida skolstruktur i Sorunda. Detta som ett sätt att bidra till en

 13. Sommarlovsprogrammet klart

  Sommarlovsprogrammet klart Trots påverkan av pandemin har kommunens kultur- och fritidsavdelning i samarbete med föreningslivet fått till ett omfattande sommarlovsprogram, med blandat utbud och där aktiviteterna är gratis. Här är vad som erbjuds:

 14. Beslut om investeringar i elevdatorer, inventarier till nya skollokaler och olika äskanden

  Beslut om investeringar i elevdatorer, inventarier till nya skollokaler och olika äskanden På barn- och utbildningens möte under onsdagen fattades det beslut att köpa in elevdatorer för 2,1 miljoner kronor. Ytterligare 1 miljon kronor läggs på att

 15. Strömavbrott leder till inställd undervisning på Sunnerbyskolan

  Strömavbrott leder till inställd undervisning på Sunnerbyskolan Till följd av strömavbrott efter en brand i ett elskåp ställs undervisningen in på Sunnerbyskolan i Sorunda i dag, måndag 24 maj. Strömavbrottet gör att varken belysning eller den i

 16. Stort intresse för nya YH-utbildningarna – söktrycket mycket högre än väntat

  Stort intresse för nya YH-utbildningarna – söktrycket mycket högre än väntat Intresset för de nya yrkeshögskoleutbildningarna på Campus Nynäshamn är stort. Särskilt många vill bli trädgårdsmästare och marintekniker. – Vi hade inte kunnat drömma om

 17. Campus Nynäshamn får statsbidrag till digitala anpassningar

  Campus Nynäshamn får statsbidrag till digitala anpassningar Specialpedagogiska skolmyndigheten har beslutat att bevilja Campus Nynäshamn ett statsbidrag på 1,1 miljoner kronor för nästa läsår, avseende projektet Digitala anpassningar. – Campus

 18. Statsbidrag till utvecklingsprojekt inom särskolan

  Statsbidrag till utvecklingsprojekt inom särskolan Grundsär- och gymnasiesärskolan Idun har beviljats 412 500 kronor i statsbidrag för ett utvecklingsprojekt med syfte att öka delaktighet och inflytande. Det är Specialpedagogiska skolmyndigheten som

 19. Stort statsbidrag till kulturskolan

  Stort statsbidrag till kulturskolan Nynäshamns kulturskola har genom Statens kulturråd beviljats ett statsbidrag på 745 200 kronor för det kommande läsåret. Det är mer än en fördubbling av tidigare års bidrag. – Vi är givetvis väldigt glada och

 20. Skolavslutningar i anpassad form även i år

  Skolavslutningar i anpassad form även i år Såväl Nynäshamns gymnasiums studentfirande som kommunens grundskolors avslutningar kommer i år precis som förra året att behöva anpassas utifrån rådande pandemi. – Det kommer tyvärr inte heller i år att bli

 21. Viss undervisning i Viaskolan placeras i Utsikten

  Viss undervisning i Viaskolan placeras i Utsikten Från och med starten av höstterminen är det planerat att Viaskolan börjar använda lokaler i Utsikten, där barn- och utbildningsförvaltningen redan hyr in sig med annan verksamhet. Nu finns i Utsiktens

 22. Rekordintresse för skräpplockning

  Rekordintresse för skräpplockning Vecka 17 kommer det att plockas skräp som aldrig förr i Nynäshamns kommun. Åtminstone är det rekordantal i anmälningar från förskolor och skolor till skräpplockardagarna. – Ja, cirka 3 700 barn och elever kommer att

 23. Förlängt ändrade vistelsetider i omsorg för vissa barn

  Förlängt ändrade vistelsetider i omsorg för vissa barn Med anledning av pågående pandemi har barn- och utbildningsnämnden via sitt arbetsutskott beslutat att ytterligare förlänga de tillfälligt ändrade vistelsetiderna inom förskola och pedagogisk

 24. Alla som önskar skolskjuts nästa läsår måste ansöka om det

  Alla som önskar skolskjuts nästa läsår måste ansöka om det 15 april startar ansökningstiden för skolskjuts gällande nästa läsår. Nytt från i år är att ansökan om skolskjuts ska lämnas in inför varje läsår under grundskoletiden. På sidan om skolskjuts

 25. Ingen undervisning på plats i Sorundaskolorna onsdag-torsdag

  Ingen undervisning på plats i Sorundaskolorna onsdag-torsdag På grund av smittspridning kommer inga lektioner att hållas i Kyrkskolan och Sunnerbyskolan onsdag och torsdag denna vecka. – Vi väljer att ta ett slags tidigt påsklov för att minska risken

 26. Extra klimatsmart vecka i skolmatsalarna

  Extra klimatsmart vecka i skolmatsalarna Inspirerade av Världsnaturfondens One planet plate satsar kommunens skolkök den här veckan lite extra på att erbjuda måltider som tar hänsyn till klimatet och den biologiska mångfalden. Vegetarisk cowboysoppa

 27. Nu går det att chatta med Ungdomsmottagningen

  Nu går det att chatta med Ungdomsmottagningen Nu finns det möjlighet för unga att chatta direkt med Ungdomsmottagningens kurator och barnmorska. – Vi väljer att starta chatten för att utöka tillgängligheten. Ungdomarna är så digitala via mobiler och

 28. Ansökan öppen för utbildning till grundskollärare via Campus Nynäshamn

  Ansökan öppen för utbildning till grundskollärare via Campus Nynäshamn Nu är ansökningsperioden i gång för den nya utbildningen till grundskollärare i samarbete mellan Campus Nynäshamn och Karlstads universitet. I höst startar lärarprogrammet på

 29. Driftstörning i Vklass

  Driftstörning i Vklass Uppdaterad information klockan 10.50. Under måndagsmorgonen och förmiddagen har en driftstörning lett till svårigheter att använda Vklass, lärplattformen för kommunens förskolor, grundskolor och fritidshem. Det fungerar nu att

 30. Fortsatt ändrade vistelsetider i omsorg för vissa barn

  Fortsatt ändrade vistelsetider i omsorg för vissa barn Till följd av pågående pandemi har barn- och utbildningsnämnden beslutat att förlänga de tillfälligt ändrade vistelsetiderna inom förskola och pedagogisk omsorg. Beslutet gäller barn med

 31. Fler avdelningar planeras på Hallängen

  Fler avdelningar planeras på Hallängen Barn- och utbildningsnämnden fattade på onsdagen beslut om att begära av kommunstyrelsen att få komplettera Hallängens förskola med ytterligare två avdelningar. Hallängens förskola i Ösmo har för närvarande fyra

 32. Ung Fritid har mycket på gång – närmast i Segersäng

  Ung Fritid har mycket på gång – närmast i Segersäng Ung Fritid fortsätter att utveckla sin verksamhet, som under pandemin bedrivs helt och hållet utomhus. Nu kan vi berätta lite mer om vad man i närtid har på gång för kommunens unga: En satsning på

 33. Råd inför sportlovet

  Råd inför sportlovet Under vecka 9 väntar ett välförtjänt sportlov för elever och personal i våra skolor. Men då samtidigt smittspridningen av covid-19 fortsätter att oroa har Folkhälsomyndigheten kommit med råd som alla rekommenderas att följa. Här

 34. Förstudie av skolplatser

  Förstudie av skolplatser I mars 2020 fattade barn- och utbildningsnämnden beslut att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra en förstudie av framtida behov av skolplatser i Sorunda. Denna förstudie inleds nu och förväntas bidra till en

 35. Matlådor till fjärrstuderande gymnasieelever

  Matlådor till fjärrstuderande gymnasieelever Barn- och utbildningsnämnden godkände på onsdagen en modell för avhämtningsbara matlådor för gymnasieelever under den period som fjärrundervisning pågår. För närvarande gäller att Nynäshamns gymnasium

 36. Inget sportlovsprogram på grund av covid-19

  Inget sportlovsprogram på grund av covid-19 Det fortsatt besvärliga smittläget gällande covid-19 gör att det nu har bestämts att det inte heller under sportlovet kan anordnas något program med aktiviteter för skoleleverna. – Vi hade hoppats på att

 37. Nya råden – detta gäller i kommunen från måndag

  Nya råden – detta gäller i kommunen från måndag Från måndag, 25 januari, gäller vissa justeringar i kommunens verksamheter utifrån råden för att begränsa smittspridning av covid-19. Under torsdagen kunde vi berätta om nya rekommendationer som

 38. De nationella restriktionerna förlängs

  De nationella restriktionerna förlängs Under torsdagen meddelade regeringen att den förlänger de nationella restriktionerna ytterligare. Förlängningen gäller bland annat gymnasiets fjärrundervisning, alkoholstoppet och munskydd i kollektivtrafiken.

 39. Angående inskrivning i förskoleklass

  Angående inskrivning i förskoleklass Senast i februari månad kommer vårdnadshavare till de barn som ska börja förskoleklass, födda 2015, att få hem en inskrivningsblankett. På blanketten framgår det vilken som är den grundplacerande skolan. Läs mer

 40. Tre nya utbildningar på Campus Nynäshamn

  Tre nya utbildningar på Campus Nynäshamn I dag meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan att Campus Nynäshamn får tre nya yrkeshögskoleutbildningar – alla utformade i nära samarbete med näringslivet. Campus Nynäshamn har aldrig tidigare beviljats så

 41. Distansundervisning aktuell på högstadieskolorna

  Distansundervisning aktuell på högstadieskolorna På samtliga tre högstadieskolor i kommunen pågår planering för att kunna gå över till partiell distansundervisning. – Hur denna kommer att ske ser olika ut skola för skola, utifrån förutsättningar och

 42. Skolstart 12 januari

  Skolstart 12 januari Uppdaterad information 7 januari (slutet av texten). Tisdag 12 januari är det skolstart för vårterminen 2021. För Nynäshamns gymnasium gäller, som tidigare meddelats, fortsatt fjärrundervisning fram till 24 januari. För

  Senast ändrad: 02 aug 2021 Nynäshamns kommun / Aktuellt Service / Skolstart 12 januari
 43. Fortsatt fjärrundervisning på gymnasiet

  Fortsatt fjärrundervisning på gymnasiet Fjärrundervisningen på Nynäshamns gymnasium förlängs till och med 24 januari, utifrån regeringens rekommendationer. Upplägget blir detsamma som har gällt sedan 7 december, då fjärrundervisning inleddes för alla

 44. Distansundervisning inleds från måndag för högstadiet

  Distansundervisning inleds från måndag för högstadiet Uppdaterad information 14 januari 2021: Observera att denna nyhet är från december 2020 och gällde övergången till distansundervisning veckan före jul. Ny nyhet om distansundervisning finns

 45. Kolla in pedagogkaninerna på Vanstaskolan

  Kolla in pedagogkaninerna på Vanstaskolan 18 veckor unga Lyra och Pi gör succé som pedagogkaniner på mellanstadiet, Vanstaskolan i Ösmo. I filmklippet berättar speciallärare Maria Lindelöf Staverud om vilken stor betydelse kaninernas inträde har haft

 46. Sjukläge påverkar undervisning

  Sjukläge påverkar undervisning Två av kommunens högstadieskolor har nu ett så pass omfattande personalbortfall att undervisningen på olika sätt påverkas fram till jullovet. Det är på Gröndalsskolan 7-9 och Vanstaskolan 7-9 som olika lösningar med

 47. Fjärrundervisning på heltid på gymnasiet

  Fjärrundervisning på heltid på gymnasiet Nynäshamns gymnasium följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och övergår till fjärrundervisning på heltid de sista veckorna innan jullovet. Fjärrundervisningen börjar måndag 7 december. Sedan början av

 48. Barn med sjuka föräldrar bör stanna hemma

  Barn med sjuka föräldrar bör stanna hemma Folkhälsomyndigheten ändrar rekommendationerna för yngre barn och elever som bor med någon som har covid-19. Från och med i dag ska även de stanna hemma. Det innebär att samma rekommendationer nu gäller för

 49. Regionalt beslut påverkar simhall, bibliotek och gymnasiet

  Regionalt beslut påverkar simhall, bibliotek och gymnasiet Samverkan Stockholmsregionen - där länets kommuner, Region Stockholm med flera ingår - har tagit gemensamma så kallade inriktningsbeslut för att minska smittspridningen av covid-19. För

 50. Plan för kommunens verksamhetslokaler uppdaterad

  Plan för kommunens verksamhetslokaler uppdaterad Det behövs flera nya förskolor, mer plats för skolverksamheten, nya vård- och omsorgsboenden och en ny simhall. Det konstateras i kommunens långsiktiga plan för verksamhetslokaler. Nu har