02 dec 2022

Representanter från Nynäshamns kommun och Räddningstjänsten kollar läget vid utloppet i Alhagens våtmark.

Misstänkt oljeutsläpp i anslutning till Norviks hamn

Sent på onsdag eftermiddag upptäcktes ett flyktigt oljeliknande ämne i anslutning till Norviks hamn. En snabbanalys visar att det sannolikt inte handlar om ett miljöfarligt ämne.

Det var på onsdagen som Stockholms Hamnar larmade om att olja hade synts i vattnet vid Norviks hamn. Det handlar om ett svagt oljeliknande skimmer i vattnet samt små spår vid land som behöver undersökas vidare. Stockholms Hamnar har tagit initiativ till viss sanering vid Norvik. I övrigt bedömer Kustbevakningen att det i nuläget inte finnas behov av ytterligare sanering i fjärden.

Det är ännu oklart vad som orsakat utsläppet och var det skett men Kustbevakningen har inlett en utredning för att klargöra källan.

Som en försiktighetsåtgärd avråds människor och djur från att få i sig vattnet tills det är klargjort vilket ämne det handlar om. Kommunen bedömer inte att det finns någon risk för att Alhagens våtmark ska skadas av oljan, eftersom den naturliga nivåskillnaden gör att vattnet flödar ut från våtmarken till havsviken.

I ett samarbete med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF), Räddningstjänsten och Kustbevakningen följer kommunen ärendet och bedömer tillsammans med SMOHF om vidare åtgärder är nödvändiga att vidta.

Kontakt

Peter Svedberg

markförvaltare Nynäshamns kommun
08-520 682 04
peter.svedberg@nynashamn.se