Översätt

Translate

Translate Stäng

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sök

Meny

Anslagstavlan

Här hittar du kommunens anslag som enligt lag ska publiceras.

Från att beslutet anslås eller publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Läs mer om hur beslut överklagas.

Senaste fem anslagen

Anslag per instans

Kommunfullmäktige

Det finns just nu inga aktuella anslag om justerade protokoll att visa
 • Tillkännagivande om sammanträde
  Sammanträdesdatum: 2021-04-15
  Instans : Kommunfullmäktige
  Plats : Folkets hus Nynäshamn, Mysingen
  Tid : 19.00

Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Kommunstyrelsen

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-04-15
  Instans : kommunstyrelsen
  Datum för tillkännagivande : 2021-04-16
  Sista datum för överklagande : 2021-05-07
  Förvaringsplats för protokollet : kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen
  Länk till kommunstyrelsens justerade protokoll
 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-04-12
  Instans : kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2021-04-16
  Sista datum för överklagande : 2021-05-07
  Förvaringsplats för protokollet : kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen
  Länk till kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskotts justerade protokoll
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Barn- och utbildningsnämnden

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-04-15
  Instans : Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2021-04-19
  Sista datum för överklagande : 2021-05-10
  Förvaringsplats för protokollet : BUF, plan 5, Kommunhus A
  Länk till kommunens samtliga protokoll, kallelser och möten
 • Tillkännagivande av delegationsbeslut
  Protokollsdatum: 2021-04-21
  Ärendetyp och instans : Delegationsbeslut barn- och utbildningsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2021-04-21
  Sista datum för överklagande : 2021-05-12
  Länk till delegationsbeslut 2021-04-21PDF

Kultur- och fritidsnämnden

Det finns just nu inga aktuella anslag om justerade protokoll att visa
 • Tillkännagivande om sammanträde
  Sammanträdesdatum: 2021-04-26
  Instans : Kultur- och fritidsnämnden
  Plats : Sammanträdeslokal Landsort samt via Teams
  Tid : 16.00

Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Samhällsbyggnadsnämnden

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-04-13
  Instans : Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2021-04-14
  Sista datum för överklagande : 2021-05-05
  Förvaringsplats för protokollet : Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan 2
  Länk till samtliga protokoll, kallelser och möten.
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Kungörelse/underrättelse av detaljplaner

Det finns just nu inga aktuella anslag om kungörelse samråd och underrättelse granskning

Underrättelse i lov och förhandsbesked

 • Kungörelse av beslut om bygglov
  Älgen 18, Nynäshamns kommun, SBN/2021/0248/231
  Samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kommun har beviljat bygglov för nybyggnad av flerbostadshus för fastigheten Älgen 18. Beslutet finns tillgängligt på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Nynäshamns kommun. Om du vill ta del av handlingarna i beslutet kan du kontakta e-post kontaktcenter@nynashamn.se eller ringa på telefonnummer 08-520 680 00. Vänligen ange diarienumret eller fastighetsbeteckningen vid förfrågan.Kungörelse-id : K175878/21
  Kungörelsen avser fastigheten: Älgen 18, Nynäshamn
  Publiceringsdatum: 2021-03-26
  Diarienummer: SBN/2021/0248/231
  Hur man överklagar
  Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange fastighetsbeteckning, diarienummer och skälen till överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Nynäshamns Kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 Nynäshamn eller sbn@nynashamn.se . Skrivelsen med överklagandet måste ha kommit in till Samhällsbyggnadsnämnden senast inom fyra veckor från kungörelsens publiceringsdatum i Post- och Inrikes tidningar.

   

Socialnämnden

Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Södertörns upphandlingsnämnd

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-03-24
  Instans : Södertörns upphandlingsnämnd, § 10-14 samt 16-18
  Datum för tillkännagivande : 2021-04-06
  Sista datum för överklagande : 2021-04-28
  Förvaringsplats för protokollet : Södertörns upphandlingsnämnd, Haninge kommun, Rudsjöterrassen 2

Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Överförmyndarnämnden

 • Tillkännagivande av justerat protokoll
  Sammanträdesdatum: 2021-04-14
  Instans : Södertörns överförmyndarnämnd
  Datum för tillkännagivande : 2021-04-15
  Sista datum för överklagande : 2021-05-07
  Förvaringsplats för protokollet : Södertörns överförmyndarnämnd, Haninge kommun, Rudsjöterrassen 2

Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund har en egen anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll, sammanträden och delegationsbeslut. Samt information om hur du gör överklagande.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Södertörns miljö- och hälsoskyddförund har en egen anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll, sammanträden och delegationsbeslut. Samt information hur du gör vid överklagande.

Valnämnden

Det finns just nu inga aktuella anslag om justerade protokoll att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Samordningsförbundet östra södertörn

Det finns just nu inga aktuella anslag om justerade protokoll att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om kommande sammanträde att visa
Det finns just nu inga aktuella anslag om delegationsbeslut att visa

Aktuella delaljplaner som fått laga kraft

Hantera prenumeration

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?