Tillkännagivande av delegationsbeslut

Protokollsdatum: 2022-06-21

Ärendetyp och instans: Delegationsbeslut barn- och utbildningsnämnden
Datum för tillkännagivande: 2022-06-21
Sista datum för överklagande: 2022-07-12

Länk till delegationsbeslut 2022-06-21 Pdf, 41.5 kB.

Saknar du något på denna sida?