Tillkännagivande av delegationsbeslut

Protokollsdatum: 2022-08-02

Ärendetyp och instans: Delegationsbeslut barn- och utbildningsnämnden
Datum för tillkännagivande: 2022-08-02
Sista datum för överklagande: 2022-08-23

Länk till delegationsbeslut 2022-08-02 Pdf, 42.9 kB.

Saknar du något på denna sida?