Tillkännagivande av delegationsbeslut

Protokollsdatum: 2022-08-04

Ärendetyp och instans: Delegationsbeslut barn- och utbildningsnämnden
Datum för tillkännagivande: 2022-08-04
Sista datum för överklagande: 2022-08-25

Länk till delegationsbeslut 2022-08-04 Pdf, 39.9 kB.

Saknar du något på denna sida?