Tillkännagivande av delegationsbeslut

Protokollsdatum: 2022-09-23

Ärendetyp och instans: Delegationsbeslut barn- och utbildningsnämnden
Datum för tillkännagivande: 2022-09-23
Sista datum för överklagande: 2022-10-14

Länk till delegationsbeslut 2022-09-23 Pdf, 42 kB.

Saknar du något på denna sida?