Tillkännagivande av justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-06-16

Instans: Kommunfullmäktige
Datum för tillkännagivande: 2022-06-23
Sista datum för överklagande: 2022-07-15
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning

 

Saknar du något på denna sida?