Tillkännagivande av justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-09-15

Instans: Kommunfullmäktige
Datum för tillkännagivande: 2022-09-23
Sista datum för överklagande: 2022-10-14
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelnngen

Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten

Saknar du något på denna sida?