Tillkännagivande av justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-06-16

Instans: kommunstyrelsen §§ 164–166, 168–174, 176–186.
Datum för tillkännagivande: 2022-06-22
Sista datum för överklagande: 2022-07-13
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen

Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten

Saknar du något på denna sida?