Tillkännagivande av justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-11-24

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Datum för tillkännagivande: 2022-11-24
Sista datum för överklagande: 2022-12-15
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen

Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten