Sök

Tillkännagivande av justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-01-11

Instans: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
Datum för tillkännagivande: 2022-01-11
Sista datum för överklagande: 2022-02-02
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning

Länk till nämndens justerade protokoll, kalleser och möten

Saknar du något på denna sida?