Tillkännagivande av justerat protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-06-21

Instans: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Datum för tillkännagivande: 2022-06-23
Sista datum för överklagande: 2022-07-14
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansliavdelning

Länk till nämndens justerade protokoll, kallelser och möten

Saknar du något på denna sida?